Utbud av tjänster till idrottsföreningar

Työplus har ett samarbetsavtal med Keski-Pohjanmaan Liikunta ry (Kepli), som förvaltar Idrottsakademins verksamhet. Vi erbjuder idrottsläkartjänster för föreningar och unga idrottare med målsättningen att främja hälsa och förebygga idrottsskador.

Utbud av tjänster till idrottsföreningar

Kontaktperson

Heidi Rintala
Servicedirektör

Tfn 040 806 8158
E-post: heidi.rintala(at)tyoplus.fi

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning