Rekrytering

På Työplus arbetar ca 120 personer. Personalen består av läkare, hälsovårdare, fysioterapeuter, psykologer samt sekreterare och annan administrativ personal.


Vi söker för vikariat till vårt verksamhetsställe i Jakobstad

En företagshälsovårdare/hälsovårdare och en hälsovårdare till vårt sjukvårdsteam

Läs mera här

Vårt arbetsgivarlöfte

I Työplus får du utföra meningsfyllda arbeten och mångsidigt utnyttja din yrkesskicklighet.

Kunderna kommer från många branscher ända från lantbruket till den tunga industrin, varför arbetet är omväxlande redan tack vare att kunderna varierar så mycket.

Varje arbetstagare hos oss ingår som ett led i i ett team bestående av sakkunniga på olika områden och det nära samarbetet i teamen garanterar att ingen blir lämnad ensam.

I vår arbetsgemenskap uppskattar vi varandra och skapar gemensamt en arbetsplats som möjliggör att arbetet och vår arbetsplats kan utvecklas.

Kom och hjälp oss i arbetet med att rädda karriärer!

Rekryteringens kontakuppgifter hittar du här.

”Av våra anställda har vi särskilt fått beröm för den goda introduktionen i arbetet, för det kollegiala stödet och för flexibiliteten. Detta är vi stolta över.”

Heidi Rintala, servicechef

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning