Vår kultur

Vi värdesätter att man är motiverad att arbeta samt ett kreativt, lösningsinriktat och effektivt grepp, för vi har inte byggt upp färdiga anvisningar eller schabloner för alla situationer.

Detta innebär möjlighet för dig att gränslöst utnyttja din sakkunskap och för våra kunder/klienter att få en personlig betjäning som är skräddarsydd just för deras behov.

I Työplus blir du inte ensam, utan du utgör en del av ett yrkeskunnigt team. I ett rimligt stort hus lär man sig också snabbt känna sina arbetskamrater och det är trevligt att arbeta tillsammans med människor som man kan lita på.

Vi har satsat mycket på introduktionen i arbetet. För en ny arbetstagare uppgörs introduktionsplan, och med hjälp av den får du en bra start för ditt arbete som en viktig del av arbetsgemenskapen i Työplus.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning