Slut på muskelspänningar med gymnastik

Rauanheimos verksamhetsställe i Karleby och dess lokala dotterbolag sysselsätter sammanlagt cirka 150 personer.

    – Största delen av våra arbetstagare är maskinstuvare. De arbetar med stora arbetsmaskiner, alltså sitter de för det mesta i förarhytten. Vi andra arbetar på kontoret, vilket också det innebär sittande. På grund av det fysiskt ensidiga arbetet är vår största utmaning arbetstagarnas sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, berättar Rauanheimos kvalitets- och arbetarskyddschef Stefan Brännkärr.

”På grund av det fysiskt ensidiga arbetet är vår största utmaning arbetstagarnas sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.”

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning