Tidsbeställning

Vänligen använd ansiktsmask när du besöker oss!

Om du misstänker att du har blivit smittad av coronavirus, se instruktioner här.


Vid allvarliga sjukdomsfall ska du gå direkt till jouren.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning