Tidsbeställning

Vänligen använd ansiktsmask när du besöker oss!

Om du har förkylningssympton, ta alltid först kontakt per telefon:

Reservera telefontid till hälsovårdare eller ring till tidsbeställningen på tfn 06 828 7361.

Om du misstänker att du har blivit smittad av coronavirus (COVID-19), se instruktioner här.

Vården av patienter med symtom på infektion i luftvägarna har koncentrerats till separata utrymmen för att trygga våra andra kunders hälsa.


Vid allvarliga sjukdomsfall ska du gå direkt till jouren.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning