Tidsbeställning

Vi rekommenderar användning av ansiktsmask när du besöker oss ifall du har symtom av luftvägsinfektion!


Vid allvarliga sjukdomsfall ska du gå direkt till jouren.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning