Tidsbeställning

Du kan boka tid till vår mottagning endera på nätet eller per telefon.

Om du har förkylningssympton, ta alltid först kontakt per telefon genom att reservera telefontid till hälsovårdare eller ring till tidsbeställningen på tfn 06 828 7361.

Reservera ej tid till mottagningen om du är förkyld.

Om du misstänker att du har blivit smittad av coronavirus (COVID-19), se instruktioner här.

Vården av patienter med symtom på infektion i luftvägarna har koncentrerats till separata utrymmen för att trygga våra andra kunders hälsa.


Dessutom kan du ringa upp telefonhälsovårdaren (betjäning bara på finska) för att få professionell handledning och rådgivning samt bedömning av sjukvårdsbehovet. Du kan också begära t.ex. dina vaccinationsuppgifter och laboratoriesvar av telefonhälsovårdaren.


Annullering av mottagningstid ska göras senast 24 h före mottagningstiden. Arbetsplats- och gruppverksamhet bör annulleras minst en vecka före den bokade tidpunkten.


Vid allvarliga sjukdomsfall ska du gå direkt till jouren.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning