Annullering av bokad tid

Annullering av mottagningstid ska göras senast 24 h före mottagningstiden antingen genom annullering på nätet eller genom att ringa till tidsbeställningen.
Arbetsplats- och gruppverksamhet bör annulleras minst en vecka före den bokade tidpunkten.

Ring till tidsbeställningen 06 828 7361


Obs! En tid som beställts via tidsbokningen på nätet, kan också annulleras på nätet. Till det behöver du bokningskoden som du erhållit som textmeddelande.

Personligen bokade icke-annullerade mottagningstider debiteras direkt av arbetstagaren. Via arbetsgivaren bokade icke-annullerade mottagningstider debiteras av arbetsgivaren.

För mottagningstider som annullerats för sent eller som inte annullerats alls, debiteras den bokade tjänstens fulla pris.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning