Annullering av bokad tid

Annullering av mottagningstid ska göras senast 24 h före mottagningstiden.
Arbetsplatsverksamhet måste avbokas senast en vecka före den bokade tidpunkten.
Anmälan till gruppverksamhet är bindande. Anmälan kan avbokas av grundade skäl 2 veckor före kursens början. Avbokning som sker efter sista avbokningsdagen, eller om anmälan inte alls avbokats, eller om personen inte alls anländer, dbiteras en avbokningavgift på 150 € som deltagaren betalar själv.

En mottagningstid kan avbokas

i vår tidsbokning på nätet, välj alternativ ”Avboka en tid”
– genom att ringa vår tidsbokning på tfn 06 828 7361


Personligen bokade icke-annullerade mottagningstider debiteras direkt av arbetstagaren. Via arbetsgivaren bokade icke-annullerade mottagningstider debiteras av arbetsgivaren.

För mottagningstider som annullerats för sent eller som inte annullerats alls, debiteras den bokade tjänstens fulla pris.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning