Tillbaka till arbetet med nya krafter

Niina Parpala arbetar vid Mellersta Österbottens centralsjukhus som ansvarsområdesdirektör samt som avdelningsskötare vid kirurgiska och onkologiska polikliniken.  Arbetet har genomgått en omvälvning alltsedan landskapets egen social- och hälsovårdssamkommun Soite grundades. För Parpala har det här betytt att arbetsbördan och ansvaret betydligt ökat. Trots detta tycker hon att hennes arbete är trevligt och belönande.

Parpalas stresstålighet pressades till det yttersta hösten 2018. Det kändes tungt med förändrad arbetsbeskrivning och nytt ansvar som chef, men Parpala upplevde inte att utbrändhet hotade. Situationen förändrades dock snabbt då förhållandena där hemma började försämras.

    – På en kort tid råkade vår familj ut för allvarliga motgångar. Den mest tragiska händelsen var en motorcykelolycka där min dotters man omkom.

Niina Parpalas krafter tog slut i november 2018 mitt under en brådskande arbetsdag. Återhämtningen har varit en lång process. Kursen i öppenvårdsrehabilitering för chefer vid Työplus har gett stöd att orka.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning