Vi stöder arbetsgemenskaper att producera regional livskraft.

Työplus

I Työplus-koncernen ingår moderbolaget Työplus Yhtiöt Oy samt dotterbolaget Työplus Oy.

Työplus-koncernen producerar och utvecklar företagshälsovårdstjänster för arbetslivet, upprätthåller företagshälsovårdsverksamhet samt bedriver utbildning- och konsultationsverksamhet inom branschen.
I Karleby- och Jakostadsområdet och i Lestijoki älvdal och Perho ådal betjänar vi redan 1 600 företag, 1 000 företagare och lantbrukare samt 27 000 personkunder inom alla branscher.

På Työplus arbetar ca 120 personer. Personalen består av läkare, hälsovårdare, fysioterapeuter, psykologer samt sekreterare och annan administrativ personal.

Våra värderingar är

Työplus Yhtiöt Oy:s styrelse

Timo Sillanpää
Ordförande

Alpia Arto
Medlem

Piia Isosaari
Medlem

Milla Kallioinen
Medlem

Helinä Marjamaa
Medlem

Sirpa Orjala
Medlem

Mika Virtanen
Medlem

Työplus – äkta regionalt, starkt inhemskt.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning