Bli kund

En högklassig företagshälsovård är en lönsam investering för företaget. I Karleby- och Jakostadsområdet och i Lestijoki älvdal och Perho ådal betjänar vi redan 1 600 företag, 1 000 företagare och lantbrukare samt 27 000 personkunder inom alla branscher.

Lämna en anbudsbegäran på företagshälsovården genom att fylla i blanketten för anbudsbegäran. Vi kontaktar Dig!
Du kan också direkt kontakta våra enhetschefer:

Tfn 040 806 8157
E-post: johanna.kronqvist(at)tyoplus.fi

Johanna Kronqvist
Enhetschef, Karleby / Port Tower

Hanna Ojanperä
Enhetschef, Jakobstad / Nykarleby

Tfn 040 488 2879
E-post: hanna.ojanpera(at)tyoplus.fi

Sirpa Peltola
Enhetschef, Tunkkari / Kannus / Toholampi / Perho / Terjärv / Kronoby

Tfn 040 804 5304
E-post: sirpa.peltola(at)tyoplus.fi


Avtalets omfattning förhandlas med varje företag så att omfattningen motsvarar företagets behov. För företaget anvisar vi ett eget team, som består av en företagshälsovårdare, en företagsläkare, en företagsfysioterapeut och en företagspsykolog.

När ett avtal har ingåtts kommer man överens om tidpunkten för en arbetsplatsutredning. Utgående från den gör man tillsammans med företaget upp en verksamhetsplan, som innehåller innehållet i företagshälsovårdens verksamhet samt de åtgärder som grundar sig på företagets behov.

Företegashälsovårdsavtalet, arbetsplatsutredningen och en gällande verksamhetsplan är förutsättningar för att erhålla ersättning från FPA.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning