Työplus varumärket förnyas

Under detta år förnyar Työplus sitt varumärke för att kunna betjäna sina kunder, personal samt samarbetspartners ännu bättre och smidigare. Förnyelsen av varumärket sker stegvist under 2023.

Työplus nya visuella identitet har skapats av Työplus egna marknadsförings- och HR-assistent Fanny Indola.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning