Työplus

Työplus

Vi erbjuder hälsotjänster som stöder arbetslivet lokalt i Karleby-, Jakobstads-, Lesti- och Perhonjokilaakso regionerna. Työplus-koncernen består av moderbolaget Työplus Yhtiöt Ab och dotterbolaget Työplus Ab.

Våra värderingar

Arbetstagarna är företagets viktigaste tillgång. Vi bidrar till regional livskraft genom att stärka välbefinnandet i arbetsgemenskaper, och våra värderingar vägleder oss i allt vi gör.

Som kund hos oss får du en tjänst där omtanke och empati, förtroende, ansvar och rättvist samarbete ligger i fokus. Ni kan lita på att vi tillhandahåller högkvalitativ, professionell hälso- och sjukvård som stöder det allmänna välbefinnande och framgång för er arbetsgemenskap.

Lokalt stöd i arbetslivet 

För oss innebär en lokal närvaro att vi finns där våra kunder finns –både på landsbygden och i städerna. Vårt mål är att stödja det lokala arbetslivet nu och i framtiden.

Työplus kartta

Lättillgängligt stöd och trygghet i arbetslivet

Företagshälsovård  är vår kärnverksamhet. Vi har lång erfarenhet inom området och stor kunskap om företag och olika branscher i regionen. 

Vi skräddarsyr våra tjänster efter våra kunders behov och önskemål.

Skräddar­sydda
tjänster
Lokal
leverantör
Omfattande erfarenhet
av företags­hälsovård

Referenser

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media