Vår telefonbetjäning är överbelastad

Vår telefonbetjäning är överbelastad. Vi beklagar att det finns en fördröjning i besvarandet av ringbud.

Du kan också lämna ringbud till hälsovårdare och läkare via vår tidsbokning på nätet eller via eTyöplus.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning