Vårens öppna Första hjälpen-kurser

För våra kunder arrangerar vi öppna och företagsspecifika förstahjälpkurser, som ger färdighet och
mod att agera även i överraskande nödsituationer. Arbetarskyddslagen förutsätter att arbetsplatsen upprätthåller beredskap i första hjälpen.

Våra förstahjälpkurser är i enlighet med FRK:s kurser, och som utbildare fungerar officiellt godkända utbildare i första hjälpen och hälsokunskap som arbetar inom företagshälsovården.

Följande öppna Första hjälpen-kurser ordnas:

• INHIBERAD 9.2.2023 Kurs i livräddande första hjälpen (6 h) Työplus Jakobstad

• 16.2.2023 Hätäensiapukurssi (6h) Työplus Kokkola (på finska)

• 10.5.2023 Ensiapu 1 (8h) Työplus Kokkola (teoriaosuus verkossa ennakkoon) (på finska)

• 11.5.2023 FHJ-1 kurs (8h) Työplus Jakobstad (teoridelen utförs på förhand på nätet)

Tilläggsinformation och kursanmälan:

Företagshälsovårdskoordinator Josefin Siermala, josefin.siermala(at)tyoplus.fi / 040 660 4204

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning