Vårt telefonsystem har uppdaterats

Våra telefonsvarare är ej mera i bruk. Ringbud till våra läkare och hälsovårdare görs enkelt via nätbokningen, OmaPlus samt YritysPlus-appen.

Du kan också ringa vår kundtjänst 06 828 7361 eller telefonhälsovårdaren 06 860 7300 och lämna ett ringbud.

I samband uppdateringen av telefonsystemet har telefonhälsovårdarens telefonnummer ändrats. Ändringen berör följande verksamhetsställen: Karleby, Port Tower, Kronoby, Terjärv, Kannus, Toholampi och Tunkkari.

Det nya telefonnumret är 06 860 7300

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning