Vi rekommenderar att du använder ansiktsmask när du besöker oss

Uppdaterad 2.1.2022

Användning av ansiktsmask är ett sätt att förhindra spridningen av coronavirussmittor. Vi rekommenderar därför att du använder ansiktsmask när du besöker oss.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla personer som är över 12 år, också för dem som vaccinerats:

  • på offentliga platser/i offentliga lokaler som t.ex. affärer och andra ställen utanför hemmet
  • i lågstadierna i området från och med årskurs 5 och uppåt
  • i högstadierna i området (årskurserna 7-9)
  • vid läroanstalter på andra stadiet (yrkesskolor och gymnasier) samt vid högskolor och universitet i området
  • i kollektivtrafiken, vid skoltransporter och vid transport av personer som hör till en riskgrupp
  • när man uträttar ärenden vid social- och hälsovårdsenheter
  • när man söker sig till ett coronavirustest
  • när man återvänder till Finland från ett riskland
  • användning av ansiktsmask rekommenderas också i andra situationer, både inom- och utomhus, när det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd.

Aktuell information om coronaviruset hittar du på THL:s sidor och på t. ex. Soites coronavirushemsida.


Om du misstänker coronavirussmitta, gör så här

Uppdaterad 24.2.2022

Om du har symtom på luftvägsinfektion, dvs feber, snuva eller hosta, rekommenderas ett coronavirus-hemtest som den primära metoden för att diagnostisera infektionen. Det rekommenderas att hemtestet upprepas efter några dagar om symtomen på luftvägsinfektion kvarstår.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning