Vi rekommenderar att du använder ansiktsmask när du besöker oss

Uppdaterad 8.2.2021

I Österbottens och i Mellersta Österbottens landskap gäller en utvidgad rekommendation om att använda ansiktsmask. Vi rekommenderar därför att du använder ansiktsmask när du besöker oss.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 15 år:

 • I offentliga lokaler som t. ex. i affärer och i andra lokaler utanför hemmet
 • I kollektivtrafiken och vid transport av personer som hör till en riskgrupp
 • Vid andra stadiets läroinrättningar (yrkesskolor och gymnaiser) och vid yrkeshögskolor och universitet
 • När man söker sig till coronavirustest
 • När man återvänder till Finland från ett riskland
 • Ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd.
 • Ansiktsmask är ett sätt att förhindra coronaviruset från att spridas.

Det är dock av största vikt att fortfarande:

 • hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt
 • att tvätta händerna
 • att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
 • att undvika att röra sig ansiktet
 • att undvika offentliga platser om man har symptom

Aktuell information om coronaviruset hittar du på THL:s sidor och på t. ex. Soites coronavirushemsida.


Om du misstänker coronavirussmitta, gör så här

Uppdaterad 8.2.2021

Ta alltid först kontakt per telefon genom att beställa telefontid till hälsovårdare. Telefontid kan reserveras genom vår tidsbokning på nätet eller genom att ringa vår tidsbeställning på tfn 06 828 7361.

Remissen uppgörs på basen av THL:s kriterier. I praktiken betyder det att alla som har symptom på coronavirusinfektion eller som läkare bedömer att det finns skäl att misstänka coronavirussmitta, kan testas för coronavirus. Om du uppfyller provtagningskriterierna, reserveras en provtagningstid till dig och du får anvisningar om hur du ska göra när du anländer till provtagningen.

För tillfället görs coronavirustest varje vardag på Työplus i Karleby.

Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd på mottagningen och följ eventuella andra anvsningar som ges.

Målsättningen är att testresultatet fås inom två vardagar. Fram tills att svaret erhållits måste du hålla dig hemma i karantänliknande förhållanden.

Vår hälsovårdspersonal ringer dig alltid om svaret. Om ditt svar är postivt, ges du närmare information om den fortsatta vården och hemkarantän. Vår personal kontrollerar samtidigt uppgifterna om smitt- och exponeringskedjor för att dessa ska kunna ges till infektionsläkaren på din hemort för vidare ställningstaganden och beslut.

Aktuell information om coronaviruset hittar du på THL:s sidor och på t. ex. Soites coronavirushemsida.


Coronavirustester görs också på Työplus i Karleby, läs mera här!

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning