Vi rekommenderar att du använder ansiktsmask när du besöker oss

Uppdaterad 7.10.2020

I Österbottens och i Mellersta Österbottens landskap gäller en utvidgad rekommendation om att använda ansiktsmask. Vi rekommenderar därför att du använder ansiktsmask när du besöker oss.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 15 år:

 • I offentliga lokaler som t. ex. i affärer och i andra lokaler utanför hemmet
 • I kollektivtrafiken och vid transport av personer som hör till en riskgrupp
 • Vid andra stadiets läroinrättningar (yrkesskolor och gymnaiser) och vid yrkeshögskolor och universitet
 • När man söker sig till coronavirustest
 • När man återvänder till Finland från ett riskland
 • Ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd.
 • Ansiktsmask är ett sätt att förhindra coronaviruset från att spridas.

Det är dock av största vikt att fortfarande:

 • hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt
 • att tvätta händerna
 • att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
 • att undvika att röra sig ansiktet
 • att undvika offentliga platser om man har symptom

Aktuell information om coronaviruset hittar du på THL:s sidor och på t. ex. Soites coronavirushemsida.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning