Vill du arbeta som företagshälsovårdare vid Työplus?

Vi söker till våra verksamhetsställen i Tunkkari och Terjärv en företagshälsovårdare/hälsovårdare för tidsbunden anställning (1 år).

Työplus är ett kompakt och regionalt företag specialiserat på företagshälsovård. Bland våra kunder och anställda är vi kända för att vara en varmhjärtad, människonära och pålitlig aktör. Hos oss får du som företagshälsovårdare meningsfulla arbetsuppgifter där du mångsidigt kan använda dig av ditt kunnande. På bilden är våra företagshälsovårdare Satu och Mari från vårt verksamhetsställe i Port Tower.

Arbetet utförs på våra verksamhetsställen i Tunkkari och Terjärv. Vi förutsätter att du är utbildad hälsovårdare. Som fördel räknas behörighet i företagshälsovård samt arbetserfarenhet av företagshälsovård. Kunskaper i båda inhemska språken anses vara en fördel, men det är inte en nödvändighet för att utföra arbetet.

Våra kunder består av såväl arbetsgivarföretag som deras anställda, varför en anpassningsbar och interaktiv attityd är till fördel för den kundorienterade uppgiften.

Eftersom vi inte har byggt upp färdiga anvisningar eller schabloner för alla situationer, värdesätter vi ett kreativt, lösningsinriktat arbetsgrepp och en positiv attityd till att vilja lära sig nytt. Detta gör det möjligt för dig att gränslöst utnyttja din sakkunskap samtidigt som våra kunder får en personlig betjäning som är skräddarsydd just för deras behov.

Vi uppmuntrar gärna våra anställda att aktivt utveckla såväl våra tjänster som det egna arbetet. Som vår anställd utgör du en viktig del av det mångprofessionella teamet.

Vi erbjuder

– Intressanta arbetsuppgifter inom arbetshälsovården

– Möjlighet till professionell utveckling

– En trevlig arbetsatmosfär och en trivsam arbetsmiljö

– En omfattande introduktion, yrkeskunniga kolleger och uppmuntrande stöd av en mångprofessionell arbetsgemenskap

BLEV DU INTRESSERAD?

Mer info om arbetet fås av enhetschef Sirpa Peltola: tfn 040 804 5304 / sirpa.peltola(at)tyoplus.fi

Skicka in ansökan senast måndag 3.4.2023 kl. 16 på adressen sirpa.peltola(at)tyoplus.fi

Paikallisesti työelämän tukena – Lokalt stöd för arbetslivet

Työplus är ett aktiebolag som ingår i Karleby stadskoncern. Bolaget erbjuder företagshälsovårds- och hälsovårdstjänster till för närvarande ca 26 000 personklienter i Karleby- och Jakobstadsområdet och i Lestijoki älvdal samt Perho ådal. Vi arbetar i mångprofessionella team, som består av företagsläkare, företagshälsovårdare, företagsfysioterapeuter och företagspsykologer. Vi sysselsätter ca 120 yrkesutbildade personer inom företagshälsovård.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning