Vill du arbeta som hälsovårdare vid Työplus?

Är du intresserad av företagshälsovård eller har du kanske redan erfarenhet av branschen? Kom med och bli en del av vårt trevliga Työplus-team och jobba med den viktiga uppgiften som hälsovårdare!

Uppdaterad 10.6.2021

Vi söker för vikariat till vårt verksamhetsställe i Jakobstad

En företagshälsovårdare/hälsovårdare (heltidsarbete) och en hälsovårdare till vårt sjukvårdsteam (deltidsarbete)

VILKEN SLAGS YRKESPERSON?
Vi förutsätter att du är utbildad hälsovårdare.

I uppgiften som företagshälsovårdare/hälsovårdare räknas som fördel behörighet i företagshälsovård samt arbetserfarenhet av företagshälsovård.

I uppgiften som hälsovårdare i vårt sjukvårdsteam räknas som merit erfarenhet av laboratorieundersökningar, sjukvårdsmottagning och utförande av olika kliniska fysiologiska undersökningar. Arbetet består av självständigt mottagningsarbete samt att assistera läkare, t. ex. vid olika ingrepp.

Våra kunder består av såväl arbetsgivarföretag som deras anställda, varför en anpassningsbar och interaktiv attityd är till fördel för uppgiften. Eftersom vi inte har byggt upp färdiga anvisningar eller schabloner för alla situationer, värdesätter vi att du är motiverad att arbeta samt har ett kreativt, lösningsinriktat och effektivt grepp. Detta gör det möjligt för dig att gränslöst utnyttja din sakkunskap samtidigt som våra kunder får en personlig betjäning som är skräddarsydd just för deras behov.

VARFÖR TYÖPLUS?
Vi i Työplus utgör tillsammans en lättillgänglig och trivsam arbetsgemenskap, som består av motiverade och pålitliga kolleger. Förtroende, teamets stöd, en sprudlande humor och ett eget utrymme att jobba i garanterar vi också dig.

Av våra anställda har vi särskilt fått beröm för den goda introduktionen i arbetet, för det kollegiala stödet och för flexibiliteten.

ANSÖKNINGSANVISNINGAR
Kan du se dig själv i ett mångsidigt och omväxlande arbete, som en betydelsefull del i vardagen i vår sakkunniga och varmhjärtade organisation?

Mera information om uppgifterna fås av vår enhetschef Hanna Ojanperä: tfn 040 488 2879 / hanna.ojanpera(at)tyoplus.fi

Sänd in din ansökan senast sön 30.7.2021 på adressen hanna.ojanpera(at)tyoplus.fi

Platserna tillsätts så snart rätta personer hittas.

Työplus är ett aktiebolag som ingår i Karleby stadskoncern. Bolaget erbjuder företagshälsovårds- och hälsovårdstjänster till för närvarande ca 26 000 personklienter i Karleby- och Jakobstadsområdet och i Lestijoki älvdal samt Perho ådal. Vi arbetar i mångprofessionella team, som består av företagsläkare, företagshälsovårdare, företagsterapeuter och företagspsykologer. Vi sysselsätter ca 120 yrkesutbildade personer inom företagshälsovård.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning