Toimintaohjeita työnantajille koronavirusepidemiasta

Päivitetty 5.5.2020

Varautumisryhmän perustaminen

On suositeltavaa perustaa työpaikalle ryhmä, joka ottaa vastuun mahdolliseen tartuntatautiepidemiaan valmistautumisesta. Ryhmä mm. koordinoi varautumista ja viestintää työntekijöille, pitää varautumissuunnitelman ajan tasalla, antaa ohjeita epidemiaan liittyen sekä seuraa valtakunnallista tilannetta ja viranomaisohjeistuksia.


COVID-19 tartuntatapa ja taudin vakavuus

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily ilmassa eivätkä päiväkausia pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tartunnan saaminen oireettomalta ihmiseltä on tämänhetkisen tiedon mukaan epätodennäköistä. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu.

Useimmat sairastuneista kokevat lieviä oireita ja toipuvat hyvin. Suurin osa vakavampia oireita saaneista on ollut iäkkäitä henkilöitä ja monella on lisäksi ollut jokin perussairaus.


Puhtaus ja hygienia

Varmistakaa, että työpaikka on puhdas ja hygieeninen, koska tartunnan voi saada likaisilta pinnoilta. Toimet auttavat ehkäisemään myös muita tartuntatauteja kuten kausi-influenssaa ja vatsatauteja.

Opastakaa säännölliseen ja oikein tehtyyn käsienpesuun ja muistuttakaa yskimishygieniasta.

Lisää tietoa ja siivousohjeet löytyvät Työterveyslaitoksen sivuilta: Ohjeistus siivoukseen covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi


Sairauspoissaolot

Pohtikaa, onko työpaikan sairaslomakäytäntöjä tarpeen muuttaa. Ottakaa työpaikalla oma ilmoitus sairaudesta käyttöön, jos sitä ei ennestään ole. Työterveyslaitos tukee EK:n suositusta ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytännöstä epidemia-aikoina. Tällöin työntekijä voi jäädä sairastamaan kotiin omalla ilmoituksella ilman lääkärintodistusta esim. 3-7 päiväksi.

Kun työntekijä sairastuu, kotona sairastaminen estää tartuttamasta muita työntekijöitä. Turhaa terveyspalvelujen kuormittamista tulee välttää, vakavasti oireilevien on toki hakeuduttava hoitoon.

Työantajien on hyvä varautua toiminnassaan tänä keväänä normaalia suurempiin määriin sairauspoissaoloja.

Mikäli työntekijän oireilu edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilön kannanottoa, on Työplussaan otettava ensin yhteyttä puhelimitse puh. 06 828 7360 tai varaamalla soittoaika terveydenhoitajalle verkkoajanvarauksen kautta täältä

Meille on edelleen turvallista tulla myös fyysisille vastaanottokäynneille. Toteutamme hengitystieinfektio-oireisten potilaiden hoidon erityisjärjestelyin turvataksemme muiden asiakkaidemme terveyden, myös siivousta on tehostettu entisestään. Pyrimme hoitamaan potilaat etänä mahdollisimman pitkälle, ja vastaanotolle kutsutaan vain hoidon tarpeen arvion kautta. Jos sinulla on flunssaoireita, ajanvarauksen yhteydessä sinua ohjeistetaan kuinka tulet vastaanotolle.

Koronavirustestiin pääsee nyt myös Työplussassa, lue lisää täältä.

 • Soite on avannut koronavirusneuvontapuhelimen, jonka puhelinnumero on 06 828 7499. Numerosta vastataan joka päivä klo 8-20.
 • Pietarsaari, Luoto ja Pedersöre puhelinneuvonta 06 786 1333 (vuorokauden ympäri)
 • Uusikaarlepyy, Jepua ja Munsala puhelinneuvonta 06 786 2701 (vuorokauden ympäri)

Riskiryhmään kuuluvien työntekijöiden erityistyöjärjestelyt

Työterveyshuoltona suosittelemme riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden osalta erityistyöjärjestelyjä koronavirustartunnan välttämiseksi. Katso riskiryhmiin kuuluvat THL:n sivuilta. Riskiryhmiin kuuluvien tulee välttää fyysisiä lähikontakteja, ja etätöiden tekemistä suositellaan mahdollisuuksien mukaan. Riskiryhmään kuuluva oireeton työntekijä ei ole oikeutettu sairauslomaan.


Matkustaminen ja karanteeni

Laatikaa valtioneuvoston ohjeiden mukainen ohjeistus matkustamisesta. Hallituksen määräyksen mukaan ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa. Etätyötä tulee suosia, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lue lisää valtioneuvoston tiedotteesta.

Oireettoman henkilön työstä poissaolo ei oikeuta sairausvakuutuslain mukaiseen sairauspäivärahaan eikä siten sairauslomaan. Työnantajan palkanmaksuvelvoite tulee työsopimuslaista, ja vaihtelee työehtosopimuksittain, joten yleispätevää ohjetta ei voida antaa.


Karanteeniin määrätty työntekijä

Karanteeniin henkilön voi määrätä vain tartuntatautilääkäri (tartuntatautilaki 1227/2016), työterveyslääkäri ei ole tartuntatautilain mukainen viranhaltija. Vain todetun koronavirusinfektioon sairastunut ja hänen lähikontaktinsa voidaan määrätä tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Karanteeniin määrätyn hyväkuntoisen työntekijän kanssa voidaan tarvittaessa sopia etätyöstä.

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.

Lue lisää Kelan tartuntatautipäivärahatiedotteesta.


Jos työpaikalla olevalla henkilöllä epäillään COVID-19-tartuntaa

Sairastunut ohjataan huoneeseen tai alueelle, jossa hän ei tartuta muita. Häneen voi olla yhteydessä vaikka puhelimella. Hän voi puhelimitse ottaa yhteyden työterveyshuoltoon tai paikalliseen terveyskeskukseen. Mikäli kyse on vieraasta, ottakaa itse yhteys terveydenhuoltoon.


Etätyö ja muut varautumistoimenpiteet

Siltä varalta, että COVID-19-tartuntojen riski lisääntyy Suomessa merkittäväksi, pohtikaa valmiiksi työpaikkanne toimenpiteitä, joilla kaikkien sairastumista yhtä aikaa voitaisiin estää.

 • Suosikaa etätöiden teettämistä. Tutustukaa etätyöohjeeseen.
 • Pitäkää vain välttämättömät kokoukset, joissa on oltava fyysisesti läsnä.
 • Jos mahdollista, suosikaa virtuaalikokouksia ja sähköisiä yhteyksiä.
 • Käyttäkää mahdollisuuksien mukaan joustavia työaikoja ja lisätkää tarvittaessa vuorotyömahdollisuuksia, jotta työntekijät joutuisivat kulkemaan ruuhkaisissa liikennevälineissä mahdollisimman vähän ja jotta työpaikalla olisi samanaikaisestimahdollisimman vähän työntekijöitä.

Työplussan toiminta

Pyrimme tukemaan kaikkia asiakasyrityksiämme koronavirusepidemian aiheuttamien haasteiden keskellä.

 • Yhteiskunnan toiminnan kannalta oleellisten ja altisteisessa työssä työskentelevien ennaltaehkäisevä työterveyshuolto terveystarkastuksineen toteutetaan suunnitellusti. Pyrimme hyödyntämään muussakin ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa etävastaanoton mahdollisuuksia eTyöplussan kautta.
 • Työkyvyn arviointi ja tukitoiminta jatkuvat epidemiasta huolimatta.
 • Kiireettömät työpaikkaselvitykset siirrämme epidemian jälkeiseen ajankohtaan.
 • Toiminnassamme olemme osastoineet infektio-oireisten hoidon erillisiin tiloihin Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaisesti. Ajanvarauksen yhteydessä ohjaamme asiakkaan saapumaan Työplussaan kunkin toimipisteen järjestelyjen mukaan.
 • Ajokorttilausuntoja toteutetaan vain etävastaanoton kautta, ellei kyseessä ole ammattikuljettaja.
 • Rokotustoimintamme jatkuu normaalisti.
 • Olemme keskeyttäneet kuntoutus- ja ryhmätoimintamme epidemiakauden ajaksi.

Huomioikaa, että työntekijät voivat kokea ahdistusta tai alakuloa ja he voivat tarvita tukea. Työplussaan voi hakeutua psykologin tai terveydenhoitajan etävastaanotolle, ota yhteyttä puhelimitse 06 828 7360 tai verkkoajanvarauksen kautta täältä.

Herättääkö koronavirus kysymyksiä? Lähetä kysymyksesi meille tästä niin vastaamme siihen mahdollisimman pian. 

Useimmin kysytyistä kysymyksistä ja vastauksista tehdään erillinen verkkosivuillemme tuleva tiedote, pyrimme vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman pian. Julkaisemme kysymykset anonyymisti.


Lue lisää

Työterveyslaitoksen toimintaohjeet yrityksille

Toimintaohje työterveyshuolloille koronavirusepidemian aikana

Koronavirus: 10 kysymystä ja vastausta työehdoista

Ohje etätyöhön

Siivousohje

Ohje työntekijöille koronavirustartunnan ehkäisyyn

Ohje palvelualalle

Ohje kuljetusalalle

Ajankohtaista koronaviruksesta

Usein kysyttyä koronaviruksesta

Käsienpesu- ja yskimishygienian ohjeet

© Työplus Yhtiöt Oy

Saavutettavuusseloste

Tietosuojaseloste