Työfysioterapeutista työterveyshuollon ammattihenkilö

Työfysioterapeutin vastaanotolle ilman lähetettä 1.1.2022 alkaen

Työterveyshuoltolaki muuttuu 1.1.2022 alkaen, minkä jälkeen työfysioterapeutit lasketaan työterveyshuollon ammattihenkilöiksi.

Lakimuutos sujuvoittaa työterveysyhteistyötä ja tehostaa tule- eli tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hallintaa ja niiden ennaltaehkäisyä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tule-oireinen työntekijä voi jatkossa itse varata vastaanottoajan suoraan työfysioterapeutille. Erillistä työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan lähetettä ei siis enää tarvita.

Työfysioterapeutti arvioi asiakkaan ohjaustarpeen vastaanotolla, mikä perustuu asiakkaan sen hetkiseen tilanteeseen ja työkykyyn. Tarvittava seuranta ja siihen mahdollisesti liittyvä jatko-ohjauskäynti määräytyvät todellisen tarpeen mukaan. Tämä muutos tehostaa tule-oireisten omahoitoa ja tukee heidän työkykyään sekä vähentää sairauspoissaolojen pitkittymisen riskiä.

Aikaisemmin työfysioterapeutin käyntimääriä on rajoitettu Kela-korvauskäytäntöjen mukaisesti. Uuden työterveyshuoltolain muutoksen myötä myös Kela-korvauskäytäntö muuttuu, ja vanha käyntimäärien rajoitus poistuu.

Tämä on huomioitava yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa: se on päivitettävä, mikäli voimassa olevassa toimintasuunnitelmassa työfysioterapeutin käyntimääriä on aikaisemmin rajattu.

Toimintasuunnitelman mahdollista päivittämistä varten ota yhteyttä yrityksenne omaan työterveyshoitajaan.

Lakimuutoksen hyödyt ovat moninaiset:
  • Parantaa moniammatillisen yhteistyön edellytyksiä työterveyshuollossa
  • Tehostaa työterveysyhteistyötä
  • Tukee työkyvyn ja kuntoutustarpeen oikea-aikaista arviointia ja jatkotoimien suunnittelua
  • Mahdollistaa tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvien riskien huomioimisen tehokkaammin jo työterveyspalveluiden suunnitteluvaiheessa ja työpaikkatason toiminnassa
  • Mahdollistaa työfysioterapeutin osallistumisen oikea-aikaisesti ennaltaehkäisevään ja työpaikkaan kohdistuvaa toimintaan
  • Tehostaa työkyvyn seurantaa sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ennaltaehkäisyä

© Työplus Yhtiöt Oy

Saavutettavuusseloste

Tietosuojaseloste