Tietosuojaseloste ja omavalvontasuunnitelma

Näin käsittelemme henkilötietojasi

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen on alkanut 25.5.2018. Tietosuoja-asetus vaikuttaa mm. siihen, miten Työplus voi kerätä ja käyttää henkilötietojasi. Asetus vahvistaa yksityisyyden suojaasi.

Haluamme suojata yksityisyyttä mahdollisimman hyvin ja siksi suhtaudumme tietosuojaan vakavasti. Käytämme henkilötietoja vain Työplus Yhtiöt Oy:n käyttötarkoituksiin liittyen ja käsittelemme kaikkia henkilötietoja huolellisesti ja voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

Käsittelemme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista. Tietoja käsittelevät ainoastaan ne henkilöt, joiden tehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Sinulla on oikeus tarkastaa omat tietosi.

Tietosuojaselosteesta saat lisätietoa yksityisyytesi suojasta:

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvonta on keino parantaa hoidon laatua sekä potilaiden oikeusturvaa. Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että potilas saa laadukasta ja turvallista terveydenhuoltoa.

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline. Palvelujen tuottajalta edellytetään ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla toiminnan laatu ja säädöstenmukaisuus varmistetaan.

© Työplus Yhtiöt Oy

Saavutettavuusseloste

Tietosuojaseloste