Sosiaalialan asiantuntija

Työterveyshuollon sosiaalialan asiantuntija Karin Stenhäll pitää vastaanottoa sekä Kokkolan Mariankadun että Pietarsaaren toimipisteissä.

Tyypillinen tilanne sosiaalialan asiantuntijan käyttämiselle on pitkittynyt sairausloma tai toistuvat poissaolot, joihin ei ole löytynyt selkeää ratkaisua.

Sosiaalialan asiantuntija kartoittaa osatyökykyisen työntekijän tilanteen ja auttaa löytämään ratkaisuja työssä jatkamiseen tai sairauslomalta työhön paluuseen liittyen.

Jos työpaikalla ollaan huolestuneita työntekijän työssä suoriutumisesta, esimiehen tulee olla yhteydessä yrityksen omaan työterveyshoitajaan tilanteen selvittämiseksi.

Työterveyslääkäri tai -hoitaja voi myös tehdä konsultaatiopyynnön työntekijästä sosiaalialan asiantuntijalle.

Yritys on oikeutettu Kela-korvaukseen (KL 1) sosiaalialan asiantuntijan palveluista.

Kela-korvattava toiminta on konsultaatioluonteista (1-3 kertaa) ja vastuu työkyvyn tukemisen prosessista on työterveyshuollon ammattihenkilöllä.

Palvelun järjestämiseksi ota yhteyttä yrityksenne omaan työterveyshoitajaan:

Hyödyt työntekijälle

Hyödyt työnantajalle

Hyödyt työterveysyhteistyölle

Sosiaalialan ja kuntoutuksen tunteva asiantuntija


Lue alta Karin Stenhällin haastattelu:

”Uudelle polulle; sosiaalialan asiantuntija auttaa, kun työssä ei voi jatkaa entiseen tapaan”

© Työplus Yhtiöt Oy

Saavutettavuusseloste

Tietosuojaseloste