Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologi toimii työterveyshuollon moniammatillisessa tiimissä työn psyykkisen ja sosiaalisen kuormituksen asiantuntijana.

Mielenterveyssyyt ovat yleisimpiä syitä poissaoloihin ja työssä jaksamisen ongelmiin. Vastaavasti voimavarojen tukeminen yksilöjen ja yhteisöjen tasolla on vaikuttavaa työterveystyötä, ja siksi tarjoammekin monipuolisesti työelämää tukevia psykologipalveluja asiakkaidemme tarpeisiin.

Palvelemme suomen ja ruotsin kielellä, ja tarvittaessa palvelumme on mahdollista järjestää myös etäyhteydellä.

Työterveyspsykologin vastaanotto

Työterveyspsykologimme tarjoavat tukea erilaisissa elämäntilanteissa huomioiden erityisesti voimavarat työssä ja kuormittumisen ennaltaehkäisyn. Yleisiä syitä vastanotolle hakeutumiselle voivat olla esimerkiksi unettomuus, kuormittuminen työssä tai muussa elämässä, työnohjauksellinen tarve tai jonkin mieltä vaivaavan asian käsittely.

Työterveyspsykologin käynnit tukevat normaalia hyvinvointia, eivätkä edellytä mielenterveyden ongelmaa.

Tarvittaessa on mahdollista sopia suoraan 10 käynnin lyhytterapian mahdollisuudesta joko yksittäiselle henkilölle tai koko henkilökunnan osalta. Näin työntekijän työssä jaksamista ja hyvinvointia voidaan työstää matalalla kynnyksellä lyhytterapeuttista työotetta hyödyntäen.

Tarvittaessa työntekijälle voidaan tehdä kognitiivisen suoriutumisen arviointi tai laajempi psyykkisen työkyvyn kokonaistutkimus kyky- ja persoonallisuustesteineen.

Työyhteisötyö

Psykologimme työskentelevät työyhteisöjen parissa työyhteisöjen yksilöllisten tarpeiden perusteella.

Yksilöiden ja ryhmien työnohjaus

Työterveyspsykologimme tarjoavat sopimuksesta työnohjauksellista työskentelyä työntekijöille ja esimiehille. Työnohjauksellisen työskentelyn tarkoitus on oman työn pitkäjänteinen tarkastelu ja kehittäminen sekä työhyvinvoinnin tukeminen.

Sovittelu ja muu työyhteisön tukeminen

Tuottavatko ihmissuhteet haasteita työpaikalla? Parhaallakin työpaikalla tarvitaan joskus ulkopuolista tukea kriisitilanteissa. Työterveyspsykologimme voivat toimia esimiehen tukena ristiriitojen selvittämisessä ja sovittelussa. Teemme myös kriisienpurkuistuntoja.

Luennot, valmennukset ja workshopit

Psykologimme järjestävät erilaisia luentoja ja koulutustilaisuuksia asiakkaiden toiveiden mukaan.

Yleisiä aiheita ovat mm.

  • Vuorovaikutus työpaikalla
  • Itsensä johtaminen
  • Hyvinvoinnin tukeminen
  • Stressinhallinta
Esimiesvalmennus

Kokemuksemme mukaan esimiesten tukeminen on tehokas tapa vaikuttaa koko työyhteisön hyvinvointiin. Voimme pyynnöstä räätälöidä 1-6 luennon paketin, minkä lisäksi Työplus järjestää esimiesten avokuntoutuskursseja. Vertaistuki ja pohdinta ovat tärkeä osa esimiesvalmennuksen toteuttamista.

Esimerkkiaiheita:


Aika työterveyspsykologin vastaanotolle varataan työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin lähetteellä puhelimitse 06 828 7360 tai verkkoajanvarauksen kautta.

© Työplus Yhtiöt Oy

Saavutettavuusseloste

Tietosuojaseloste