Tietosuojavastaava

Kaisa Myllymäki
Tietosuojavastaava

Puh. 040 806 8165
Sähköposti: kaisa.myllymaki(at)tyoplus.fi

Postiosoite:
Työplus Yhtiöt Oy / Tietosuojavastaava,
Mariankatu 26,
67200 KOKKOLA

Näin käsittelemme henkilötietojasi

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen on alkanut 25.5.2018. Tietosuoja-asetus vaikuttaa mm. siihen, miten Työplus voi kerätä ja käyttää henkilötietojasi. Asetus vahvistaa yksityisyyden suojaasi.

Haluamme suojata yksityisyyttä mahdollisimman hyvin ja siksi suhtaudumme tietosuojaan vakavasti. Käytämme henkilötietoja vain Työplus Yhtiöt Oy:n käyttötarkoituksiin liittyen ja käsittelemme kaikkia henkilötietoja huolellisesti ja voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

Käsittelemme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista. Tietoja käsittelevät ainoastaan ne henkilöt, joiden tehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Sinulla on oikeus tarkastaa omat tietosi.

Tietosuojaselosteesta saat lisätietoa yksityisyytesi suojasta.

Oikaisuvaatimus

Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus pyytää, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot oikaistaan ja puutteelliset tiedot täydennetään.

Jos haluat henkilö- tai potilastietosi korjattavaksi, tee kirjallinen oikaisuvaatimus ja toimita se henkilökohtaisesti siihen Työplussan toimipaikkaan, jossa olet asioinut. Pyynnön käsittelee sinua hoitanut terveydenhuollon ammattilainen tai Työplussan lääketieteellinen johtaja.

Jos sinua hoitanut lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen katsoo, että sinua koskevat tiedot eivät – esittämistäsi näkemyksistä huolimatta – ole käsittelyn tarkoituksen kannalta epätarkkoja tai virheellisiä, tietoja ei voida korjata. Potilastietoja ei voi myöskään korjata, jos niiden korjaaminen on vastoin sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta.

Oikaisuvaatimukseen kirjataan, onko se hyväksytty tai hylätty. Jos oikaisuvaatimusta ei hyväksytä, lomakkeeseen kirjataan perustelu hylkäämiselle. Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus saada tietää mitä tietoja sinusta/edustamastasi henkilöstä on tallennettu Työplus Yhtiöt Oy:n ylläpitämään rekisteriin.

Asiapapereiden pyyntö Työplussasta

Asiapapereiden luovutus Työplussaan

Valtakirja toisen henkilön asiakirjojen noutamiseksi

Täytä, tulosta ja allekirjoita valtakirja ja ota se mukaasi noutaessasi toisen henkilön asiakirjoja Työplussan toimipisteestä.

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

© Työplus Yhtiöt Oy

Saavutettavuusseloste

Tietosuojaseloste