whistleblower-ilmoituskanava

Kanal för whistleblowing

Työplus har en kanal för whistle blowing för att rapportera misstänkta eller faktiska oegentligheter. Denna kanal hjälper oss att ytterligare förbättra ansvarsskyldigheten i vår verksamhet. Kanalen för whistle blowing följer EU:s direktiv om skydd av whistle blowing vilket säkerställer att personer kan rapportera oegentligheter på ett säkert sätt.

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media