Työterveyspalvelut

Företags­hälsovårds­tjänster

Företagens framgång kräver en välmående arbetstagare och arbetsledning. Vi vill stödja företaget och bygga vidare på denna framgång och främja välstånd och livskraft regionalt.

Företags­hälsovårdens tjänster

Hälso­undersökningar

Mätningar och tester

OmaPlus

OmaPlus-tjänsten möjliggör snabb och smidig kontakt till vår vårdpersonal. 

Vår OmaPlus-tjänst innefattar:

  • chatt med företags­hälsovårdsläkare och företags­hälsovårdare
  • videomottagning
  • företagshälsovårdens meddelandetjänst

OmaOdum

Odums elektroniska undersökningar eTerveys och eTyöpaikka ger värdefull information om företagets välbefinnande och risker. Syftet är att effektivera förebyggande företagshälsovård och tidigt upptäcka problem med arbetsförmågan, samt att använda företagshälsovårdstjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt.

Vanliga frågor om företagshälsovård

När kan jag använda företagshälsovårdens tjänster?

Är det arbetstid att gå till företagshälsovården?

Kan jag komma till Työplus utan tidsbokning?

Hur avbokar jag min tid?

Hur förnyar jag mitt recept?

Kan man ta blodprov vid Työplus?

Kan jag använda Työplus tjänster även om min företagshälsovård inte sköts där?

Kan jag fortsätta använda tjänsterna efter pensionering?

Vad ska jag göra ifall det sker en arbetsrelaterad olycka?

Tidsbokning till företags­hälsovården

Närmare anvisningar om hur du bokar tid hittar du högst upp på sidan under respektive företagshälsovårdstjänst.

Här hittar du mer information om hur du bokar och avbokar din tid:

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media