Kontaktuppgifter

I Työplus-koncernen ingår moderbolaget Työplus Yhtiöt Oy samt dotterbolagen Työplus Oy och TyöplusKunta Oy.

Työplus-koncernen producerar och utvecklar företagshälsovårdstjänster för arbetslivet, upprätthåller företagshälsovårdsverksamhet samt bedriver utbildning- och konsultationsverksamhet inom branschen.
I Karleby- och Jakostadsområdet och i Lestijoki älvdal och Perho ådal betjänar vi redan 1 600 företag, 1 000 företagare och lantbrukare samt 27 000 personkunder inom alla branscher.

På Työplus arbetar ca 120 personer. Personalen består av läkare, hälsovårdare, fysioterapeuter, psykologer samt sekreterare och annan administrativ personal.

Alatalo Anu

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 806 8171

E-post: anu.alatalo@tyoplus.fi

Karleby

Annala Tiina

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 2303

E-post: tiina.annala@tyoplus.fi

Kannus

Anttila Minna

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 5305

E-post: minna.anttila@tyoplus.fi

Perho, Tunkkari

Aspvik Linda

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2884

E-post: linda.aspvik@tyoplus.fi

Jakobstad

Back Maria

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7361

E-post: maria.back@tyoplus.fi

Jakobstad

Bazia Tiia

Företagshälsovårdare

Tfn 040 670 4373

E-post: tiia.bazia@tyoplus.fi

Karleby

Biskop Belinda

Företagspsykolog

Tfn 06 828 7361

E-post: belinda.biskop@tyoplus.fi

Karleby, Kronoby, Terjärv

Björk Thomas

Verkställande direktör

Tfn 040 806 8499

E-post: thomas.bjork@tyoplus.fi

Jakobstad, Karleby

Brännström Marit

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 5303

E-post: marit.brannstrom@tyoplus.fi

Tunkkari

Byström Karolina

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: karolina.bystrom@tyoplus.fi

Tunkkari

Eismont Natalia

Specialläkare inom företagshälsovård

Tfn 06 828 7360

E-post: natalia.eismont@tyoplus.fi

Karleby

Eklund Susanna

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7361

E-post: susanna.eklund@tyoplus.fi

Jakobstad

Engström-Ahlvik Corinne

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7361

E-post: corinne.engstrom-ahlvik@tyoplus.fi

Jakobstad

Erikson Alexandra

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 488 2890

E-post: alexandra.erikson@tyoplus.fi

Jakobstad

Eriksson Caroline

Hälsovårdare

Tfn 040 488 2899

E-post: caroline.eriksson@tyoplus.fi

Jakobstad

Finnholm Margareta

Läkare på sjukvårdsmottagningen

Tfn 06 828 7361

E-post: margareta.finnholm@tyoplus.fi

Jakobstad

Granfors Carolina

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2885

E-post: carolina.granfors@tyoplus.fi

Jakobstad

Hakala Sari

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: sari.hakala@tyoplus.fi

Karleby

Hangasmaa Henna

Faktureringssekreterare

E-post: henna.hangasmaa@tyoplus.fi

Karleby

Hanhikoski Marjo

Företagshälsovårdens sekreterare, familjeledig

Karleby

Hanhikoski Riikka

Företagshälsovårdare, familjeledig

Karleby

Hansén Heidi

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8069

E-post: heidi.hansen@tyoplus.fi

Tunkkari

Hautaluoma Hanna

Företagshälsovårdare

Tfn 040 670 5777

E-post: hanna.hautaluoma@tyoplus.fi

Kannus

Hedman Carina

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2897

E-post: carina.hedman@tyoplus.fi

Jakobstad

Hellman Alex

Företagsläkare, studieledig

Karleby, Kronoby

Hellsten Linda

Ansvarig företagspsykolog, familjeledig

Karleby

Hietaniemi Mervi

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 804 2305

E-post: mervi.hietaniemi@tyoplus.fi

Toholampi

Hilliaho Johanna

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: johanna.hilliaho@tyoplus.fi

Karleby

Holmström Annika

Hälsovårdare

Tfn 040 806 5491

E-post: annika.holmstrom@tyoplus.fi

Jakobstad

Holopainen Lisa

Företagspsykolog

Tfn 06 828 7360

E-post: lisa.holopainen@tyoplus.fi

Kannus, Karleby, Toholampi

Huuki Mira

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 4301

E-post: mira.huuki@tyoplus.fi

Toholampi

Häggblom Johanna

Företagsläkare

Tfn 06 828 7361

E-post: johanna.haggblom@tyoplus.fi

Port Tower, Terjärv

Häggqvist Anna

Företagspsykolog

Tfn 06 828 7361

E-post: anna.haggqvist@tyoplus.fi

Jakobstad

Ianchine Andrei

Företagsläkare

Tfn 06 828 7361

E-post: andrei.ianchine@tyoplus.fi

Jakobstad

Jokinen Heikki

Specialläkare i idrottsmedicin

Tfn  06 828 7360

E-post: heikki.jokinen@tyoplus.fi

Karleby

Jylhä Virpi

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: virpi.jylha@tyoplus.fi

Karleby

Järvi Paula

Hälsovårdare

Tfn 06 828 7459

E-post: paula.jarvi@tyoplus.fi

Karleby

Järvinen Marjaana

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2872

E-post: marjaana.jarvinen@tyoplus.fi

Port Tower

Kallinen Sari

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 806 8175

E-post: sari.kallinen@tyoplus.fi

Karleby

Karvonen Joel

Psykiater

Tfn 06 828 7361

E-post: joel.karvonen@tyoplus.fi

Jakobstad, Nykarleby

Ketoja Anne

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7361

E-post: anne.ketoja@tyoplus.fi

Jakobstad

Kiiskilä Henna

Företagsfysioterapeut, familjeledig

Karleby

Koppinen Marika

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 5387

E-post: marika.koppinen@tyoplus.fi

Karleby

Korkiakangas Anne

Hälsovårdare

Tfn 040 806 8033

E-post: anne.korkiakangas@tyoplus.fi

Karleby

Korkiala Risto

Fotterapeut

Tfn 06 828 7360

Port Tower

Korpela Pauli

Företagsläkare

Tfn 06 828 7360

E-post: pauli.korpela@tyoplus.fi

Kannus, Toholampi, Tunkkari

Kronqvist Johanna

Servicechef

Tfn 040 806 8157

E-post: johanna.kronqvist@tyoplus.fi

Karleby, Port Tower

Kulla-Scheuche Maria

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2886

E-post: maria.kulla-scheuche@tyoplus.fi

Jakobstad

Kupari Annika

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 5353

E-post: annika.kupari@tyoplus.fi

Jakobstad

Kuusela Kaija

Företagshälsovårdare

Tfn 040 670 7025

E-post: kaija.kuusela@tyoplus.fi

Jakobstad, Kannus, Karleby, Tunkkari

Kuutti Anna

Förvaltningssekreterare

Tfn 040 806 8169

E-post: anna.kuutti@tyoplus.fi

Karleby

Kytölä Elina

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 5302

E-post: elina.kytola@tyoplus.fi

Perho, Tunkkari

Käcko Emelie

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2898

E-post: emelie.kacko@tyoplus.fi

Jakobstad

Käkelä Pertti

Fotterapeut

Tfn 06 828 7361

Jakobstad

Kärnä-Knutar Tiina

Ekonomisekreterare

Tfn 040 806 5403

E-post: tiina.karna-knutar@tyoplus.fi

Karleby

Lahtinen Chatarina

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2881

E-post: chatarina.lahtinen@tyoplus.fi

Jakobstad

Lahtinen Matti

Företagsläkare

Tfn 06 828 7360

E-post: matti.lahtinen@tyoplus.fi

Karleby

Lampa Anna

Företagsfysioterapeut, familjeledig

Jakobstad

Landén Pernilla

Företagspsykolog

Tfn 06 828 7361

E-post: pernilla.landen@tyoplus.fi

Jakobstad

Lapinoja Suvi-Maria

Företagsfysioterapeut, familjeledig

Karleby

Lappalainen Päivi

Företagshälsovårdare

Tfn 044 730 7974

E-post: paivi.lappalainen@tyoplus.fi

Port Tower

Lappi Jonna

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 2302

E-post: jonna.lappi@tyoplus.fi

Kannus

Laukka Outi

Psykiater

Tfn 06 828 7360

Kannus, Karleby, Kronoby, Perho, Port Tower, Terjärv, Toholampi, Tunkkari

Laulumaa Taneli

Läkare som specialiserar sig inom företagshälsovård

Tfn 06 828 7361

E-post: taneli.laulumaa@tyoplus.fi

Tunkkari

Lehtonen Heidi

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 804 5307

E-post: heidi.lehtonen@tyoplus.fi

Kannus, Karleby

Liedes Sarianne

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8180

E-post: sarianne.liedes@tyoplus.fi

Tunkkari

Liedes Taru

Hälsovårdare

Tfn 06 828 7459

E-post: taru.liedes@tyoplus.fi

Karleby

Liljekvist Anna

Företagshälsovårdare, familjeledig

Jakobstad

Lindborg Maria

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2887

E-post: maria.lindborg@tyoplus.fi

Nykarleby

Luomaranta Jouni

Specialläkare inom företagshälsovård

Tfn 06 828 7360

E-post: jouni.luomaranta@tyoplus.fi

Karleby, Port Tower, Tunkkari

Lönnqvist Charlotta

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2888

E-post: charlotta.lonnqvist@tyoplus.fi

Jakobstad

Madi Lea

Företagsläkare

Tfn 06 828 7360

E-post: lea.madi@tyoplus.fi

Karleby

Madi Nassim

Överläkare för sjukvårdsteamet

Tfn 06 828 7360

E-post: nassim.madi@tyoplus.fi

Karleby

Malviniemi Sari

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 806 8173

E-post: sari.malviniemi@tyoplus.fi

Karleby

Marttila Maarit

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8163

E-post: maarit.marttila@tyoplus.fi

Karleby

Myllymäki Kaisa

Företagshälsovårdare, arbetsledig

Karleby

Myllymäki Mirjami

Hälsovårdare

Tfn 06 828 7459

E-post: mirjami.myllymaki@tyoplus.fi

Karleby

Mänty Anni

Företagsfysioterapeut, familjeledig

Karleby

Mäntylä Tiina

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8161

E-post: tiina.mantyla@tyoplus.fi

Karleby

Nikula Joonas

Läkare som specialiserar sig inom företagshälsovård

Tfn 06 828 7360

E-post: joonas.nikula@tyoplus.fi

Kannus, Karleby

Niskala Leena

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: leena.niskala@tyoplus.fi

Kannus

Niva Markku

Läkare som specialiserar sig inom företagshälsovård

Tfn 06 828 7360

E-post: markku.niva@tyoplus.fi

Kannus, Karleby

Nuri Zarpadshah

Kardiolog

Tfn 06 828 7361

E-post: zarpadshah.nuri@tyoplus.fi

Jakobstad

Nygren Maria

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8155

E-post: maria.nygren@tyoplus.fi

Karleby

Nygård Karoliina

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8162

E-post: karoliina.nygard@tyoplus.fi

Karleby

Nygård Matts-Erik

Läkare på sjukvårdsmottagningen

Tfn 06 828 7361

E-post: matts-erik.nygard@tyoplus.fi

Jakobstad

Nyman Janica

Företagshälsovårdare

Tfn 040 147 8912

E-post: janica.nyman@tyoplus.fi

Nykarleby

Nymark Conny

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 488 2894

E-post: conny.nymark@tyoplus.fi

Jakobstad

Ojanperä Hanna

Servicechef

Tfn 040 488 2879

E-post: hanna.ojanpera@tyoplus.fi

Jakobstad, Nykarleby

Ollila Jaana

Företagspsykolog

Tfn 06 828 7360

E-post: jaana.ollila@tyoplus.fi

Karleby, Tunkkari

Orava Päivi

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 4302

E-post: paivi.orava@tyoplus.fi

Toholampi

Paananen Anna

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8072

E-post: anna.paananen@tyoplus.fi

Port Tower

Paloneva Outi

Medicinsk direktör

Tfn 06 828 7360

E-post: outi.paloneva@tyoplus.fi

Karleby

Partanen Kaisa

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8165

E-post: kaisa.partanen@tyoplus.fi

Karleby

Pekkarinen Kirsti

Företagspsykolog

Tfn 06 828 7360

E-post: kirsti.pekkarinen@tyoplus.fi

Karleby

Peltola Sirpa

Servicechef

Tfn 040 804 5304

E-post: sirpa.peltola@tyoplus.fi

Kannus, Kronoby, Perho, Terjärv, Toholampi, Tunkkari

Pesola Pasi

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 725 3232

E-post: pasi.pesola@tyoplus.fi

Terjärv, Tunkkari

Ranta-Ylitalo Tanja

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 5450

E-post: tanja.ranta-ylitalo@tyoplus.fi

Karleby

Rintala Heidi

Servicedirektör

Tfn 040 806 8158

E-post: heidi.rintala@tyoplus.fi

Karleby

Rissanen Riina

Företagsläkare, studieledig

Karleby

Sandkulla Tuija

Ekonomichef

Tfn 040 806 8168

E-post: tuija.sandkulla@tyoplus.fi

Karleby

Siermala Josefin

Företagshälsovårdare, familjeledig

Karleby

Siirilä Milla

Företagshälsovårdare

Tfn 040 480 2138

E-post: milla.siirila@tyoplus.fi

Karleby

Sillanpää Eivor

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: eivor.sillanpaa@tyoplus.fi

Karleby

Sippola Kirsti

Företagsläkare

Tfn 06 828 7360

E-post: kirsti.sippola@tyoplus.fi

Karleby

Stenhäll Karin

Sakkunnig inom det sociala området

Tfn 06 828 7361

Jakobstad, Karleby

Sundell Linda

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8159

E-post: linda.sundell@tyoplus.fi

Karleby

Sundström Eva

Bokförare

Tfn 040 660 4687

E-post: eva.sundstrom@tyoplus.fi

Karleby

Sydänoja Sirpa

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 147 1085

E-post: sirpa.sydanoja@tyoplus.fi

Karleby

Tolonen Kaisa

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8455

E-post: kaisa.tolonen@tyoplus.fi

Karleby

Tornikoski Raili

Företagshälsovårdens sekreterare/Dataskyddsansvarig

Tfn 040 806 5402

E-post: raili.tornikoski@tyoplus.fi

Karleby

Urpilainen Tarja

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: tarja.urpilainen@tyoplus.fi

Karleby

Uusitalo Hanna-Maria

Företagsfysioterapeut, familjeledig

Kannus

Vanhakangas Pia

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: pia.vanhakangas@tyoplus.fi

Karleby

Vidjeskog Pernilla

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7361

E-post: pernilla.widjeskog@tyoplus.fi

Terjärv

Virkkala Susanna

Företagshälsovårdare, studieledig

Karleby

Välikangas Anu

Företagshälsovårdare, familjeledig

Toholampi

Välisaari Leila

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: leila.valisaari@tyoplus.fi

Port Tower

Wikström Marita

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 806 8174

E-post: marita.wikstrom@tyoplus.fi

Karleby

Witting Henna

Företagsfysioterapeut, familjeledig

Karleby, Kronoby, Terjärv

Witting-Haldin Christin

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2863

E-post: christin.witting-haldin@tyoplus.fi

Kronoby

Witting-Vidjeskog Susanne

Företagshälsovårdare

Tfn  040 488 2866

E-post: susanne.witting-vidjeskog@tyoplus.fi

Terjärv

Åbacka Mikaela

Företagspsykolog

Tfn 06 828 7361

E-post: mikaela.abacka@tyoplus.fi

Jakobstad

Åkerlund Marika

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2882

E-post: marika.akerlund@tyoplus.fi

Jakobstad

Öhman Frida

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 488 2889

E-post: frida.ohman@tyoplus.fi

Jakobstad

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning