Kontaktuppgifter

I Työplus-koncernen ingår moderbolaget Työplus Yhtiöt Oy samt dotterbolagen Työplus Oy och TyöplusKunta Oy.

Työplus-koncernen producerar och utvecklar företagshälsovårdstjänster för arbetslivet, upprätthåller företagshälsovårdsverksamhet samt bedriver utbildning- och konsultationsverksamhet inom branschen.
I Karleby- och Jakostadsområdet och i Lestijoki älvdal och Perho ådal betjänar vi redan 1 600 företag, 1 000 företagare och lantbrukare samt 27 000 personkunder inom alla branscher.

På Työplus arbetar ca 120 personer. Personalen består av läkare, hälsovårdare, fysioterapeuter, psykologer samt sekreterare och annan administrativ personal.

Alatalo Anu

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 806 8171

E-post: anu.alatalo(at)tyoplus.fi

Karleby

Annala Tiina

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 2303

E-post: tiina.annala(at)tyoplus.fi

Kannus

Anttila Elina

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8159

E-post: elina.anttila(at)tyoplus.fi

Karleby

Aspvik Linda

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2884

E-post: linda.aspvik(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Back Maria

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7361

E-post: maria.back(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Bazia Tiia

Utvecklingskoordinator, företagshälsovårdare

Tfn 040 670 4373

E-post: tiia.bazia(at)tyoplus.fi

Karleby

Biskop Belinda

Företagspsykolog

Tfn 06 828 7361

E-post: belinda.biskop(at)tyoplus.fi

Karleby

Björk Thomas

Verkställande direktör

Tfn 040 806 8499

E-post: thomas.bjork(at)tyoplus.fi

Karleby

, Jakobstad

Brännström Marit

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 5303

E-post: marit.brannstrom(at)tyoplus.fi

Tunkkari

Byström Karolina

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: karolina.bystrom(at)tyoplus.fi

Tunkkari

Eismont Natalia

Specialläkare inom företagshälsovård

Tfn 06 828 7360

E-post: natalia.eismont(at)tyoplus.fi

Karleby

Eklund Susanna

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7361

E-post: susanna.eklund(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Engström-Ahlvik Corinne

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7361

E-post: corinne.engstrom-ahlvik(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Erikson Alexandra

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 488 2890

E-post: alexandra.erikson(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Eriksson Caroline

Hälsovårdare, familjeledig

Jakobstad

Erkkilä Hanna-Maria

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 804 5307

E-post: hanna-maria.erkkila(at)tyoplus.fi

Kannus

Finnholm Margareta

Läkare på sjukvårdsmottagningen

Tfn 06 828 7361

E-post: margareta.finnholm(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Granfors Carolina

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2885

E-post: carolina.granfors(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Gustafsson-Tuhkunen Carita

Företagshälsovårdare, arbetsledig

Karleby

Hakala Sari

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: sari.hakala(at)tyoplus.fi

Karleby

Haldin Diana

Näringsterapeut

Tfn 06 828 7361

Karleby

, Jakobstad

Hangasmaa Henna

Faktureringssekreterare

Tfn 040 626 0006

E-post: henna.hangasmaa(at)tyoplus.fi

Karleby

Hanhikoski Marjo

Företagshälsovårdens sekreterare, familjeledig

Karleby

Hanhikoski Riikka

Företagshälsovårdare, familjeledig

Karleby

Hansén Heidi

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8069

E-post: heidi.hansen(at)tyoplus.fi

Tunkkari

Hautaluoma Hanna

Företagshälsovårdare

Tfn 040 670 5777

E-post: hanna.hautaluoma(at)tyoplus.fi

Kannus

Hedman Carina

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2897

E-post: carina.hedman(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Hellman Alex

Företagsläkare, studieledig

Karleby

, Kronoby, Terjärv

Hellsten Linda

Ansvarig företagspsykolog

Tfn 06 828 7361

E-post: linda.hellsten(at)tyoplus.fi

Karleby

Hietaniemi Mervi

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 804 2305

E-post: mervi.hietaniemi(at)tyoplus.fi

Toholampi

Hilliaho Johanna

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: johanna.hilliaho(at)tyoplus.fi

Karleby

Himanka Mari

Företagshälsovårdare

Tfn 040 660 4204

E-post: mari.himanka(at)tyoplus.fi

Karleby

Holmström Annika

Hälsovårdare

Tfn 040 806 5491

E-post: annika.holmstrom(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Holopainen Lisa

Företagspsykolog

Tfn 06 828 7360

E-post: lisa.holopainen(at)tyoplus.fi

Karleby

Huuki Mira

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 4301

E-post: mira.huuki(at)tyoplus.fi

Toholampi

Häggblom Johanna

Företagsläkare, studieledig

Port Tower

, Terjärv, Kronoby

Häggqvist Anna

Företagspsykolog

Tfn 06 828 7361

E-post: anna.haggqvist(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Ianchine Andrei

Företagsläkare

Tfn 06 828 7361

E-post: andrei.ianchine(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Isohaavisto Sari

Företagshälsovårdare

Tfn 040 660 1398

E-post: sari.isohaavisto(at)tyoplus.fi

Karleby

Jokinen Heikki

Specialläkare i idrottsmedicin

Tfn 06 828 7360

E-post: heikki.jokinen(at)tyoplus.fi

Karleby

Jylhä Virpi

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: virpi.jylha(at)tyoplus.fi

Karleby

Järvi Paula

Hälsovårdare

Tfn 06 828 7459

E-post: paula.jarvi(at)tyoplus.fi

Karleby

Järvinen Marjaana

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2872

E-post: marjaana.jarvinen(at)tyoplus.fi

Port Tower

Kallinen Sari

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 806 8175

E-post: sari.kallinen(at)tyoplus.fi

Karleby

Karvonen Joel

Psykiater

Tfn 06 828 7361

E-post: joel.karvonen(at)tyoplus.fi

Jakobstad

, Nykarleby

Ketoja Anne

Ansvarig sekreterare för företagshälsovården

Tfn 06 828 7361

E-post: anne.ketoja(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Kiiskilä Henna

Företagsfysioterapeut, familjeledig

Karleby

Koppinen Marika

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 5387

E-post: marika.koppinen(at)tyoplus.fi

Karleby

Korkiakangas Anne

Ansvarig hälsovårdare för sjukvårdsteamet

Tfn 040 806 8033

E-post: anne.korkiakangas(at)tyoplus.fi

Karleby

Korkiala Risto

Fotterapeut

Tfn 06 828 7360

Port Tower

Korpela Pauli

Företagsläkare

Tfn 06 828 7360

E-post: pauli.korpela(at)tyoplus.fi

Kannus

, Toholampi, Tunkkari

Kronqvist Johanna

Enhetschef

Tfn 040 806 8157

E-post: johanna.kronqvist(at)tyoplus.fi

Karleby

, Port Tower

Kulla-Scheuche Maria

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2886

E-post: maria.kulla-scheuche(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Kupari Annika

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 5353

E-post: annika.kupari(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Kuusela Kaija

Företagshälsovårdare, psykiatrisk sjukskötare

Tfn 040 670 7025

E-post: kaija.kuusela(at)tyoplus.fi

Karleby

, Tunkkari, Kannus

Kuutti Anna

Förvaltningssekreterare

Tfn 040 806 8169

E-post: anna.kuutti(at)tyoplus.fi

Karleby

Kytölä Elina

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 5302

E-post: elina.kytola(at)tyoplus.fi

Tunkkari

, Perho

Käcko Emelie

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2898

E-post: emelie.kacko(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Käkelä Pertti

Fotterapeut

Tfn 06 828 7361

Jakobstad

Kärnä-Knutar Tiina

Ekonomisekreterare

Tfn 040 806 5403

E-post: tiina.karna-knutar(at)tyoplus.fi

Karleby

Lahtinen Chatarina

Ansvarig företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2881

E-post: chatarina.lahtinen(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Lahtinen Matti

Företagsläkare

Tfn 06 828 7360

E-post: matti.lahtinen(at)tyoplus.fi

Karleby

Lampa Anna

Företagsfysioterapeut, familjeledig

Jakobstad

Landén Pernilla

Företagspsykolog

Tfn 06 828 7361

E-post: pernilla.landen(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Lapinoja Suvi-Maria

Företagsfysioterapeut, familjeledig

Kokkola

Lappalainen Päivi

Företagshälsovårdare

Tfn 044 730 7974

E-post: paivi.lappalainen(at)tyoplus.fi

Port Tower

Lappi Jonna

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 2302

E-post: jonna.lappi(at)tyoplus.fi

Kannus

Laukka Outi

Psykiater

Tfn 06 828 7360

Karleby

, Port Tower, Tunkkari, Perho, Kannus, Toholampi, Terjärv, Kronoby

Laulumaa Taneli

Läkare som specialiserar sig inom företagshälsovård

Tfn 06 828 7361

E-post: taneli.laulumaa(at)tyoplus.fi

Tunkkari

Lehtonen Heidi

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 806 8174

E-post: heidi.lehtonen(at)tyoplus.fi

Karleby

Liedes Sarianne

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8180

E-post: sarianne.liedes(at)tyoplus.fi

Tunkkari

Liedes Taru

Hälsovårdare

Tfn 06 828 7459

E-post: taru.liedes(at)tyoplus.fi

Karleby

Liljekvist Anna

Företagshälsovårdare, familjeledig

Jakobstad

Lindborg Maria

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2887

E-post: maria.lindborg(at)tyoplus.fi

Nykarleby

Ljung Titti

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 488 2894

E-post: titti.ljung(at)tyoplus.fi

Lokasaari-Leskiranta Eija

Faktureringssekreterare, familjeledig

Karleby

Luomaranta Jouni

Specialläkare inom företagshälsovård

Tfn 06 828 7360

E-post: jouni.luomaranta(at)tyoplus.fi

Tunkkari

, Port Tower, Karleby

Lönnqvist Charlotta

Företagshälsovårdare, familjeledig

Jakobstad

Madi Lea

Företagsläkare

Tfn 06 828 7360

E-post: lea.madi(at)tyoplus.fi

Karleby

Madi Nassim

Överläkare för sjukvårdsteamet

Tfn 06 828 7360

E-post: nassim.madi(at)tyoplus.fi

Karleby

Malviniemi Sari

Ansvarig företagsfysioterapeut

Tfn 040 806 8173

E-post: sari.malviniemi(at)tyoplus.fi

Karleby

Marjusaari Eeva

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 5305

E-post: eeva.marjusaari(at)tyoplus.fi

Tunkkari

, Perho

Marttila Maarit

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8163

E-post: maarit.marttila(at)tyoplus.fi

Karleby

Myllymäki Kaisa

Ansvarig företagshälsovårdare, arbetsledig

Karleby

Myllymäki Mirjami

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8166

E-post: mirjami.myllymaki(at)tyoplus.fi

Karleby

Mänty Anni

Företagsfysioterapeut, familjeledig

Karleby

Mäntylä Tiina

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8161

E-post: tiina.mantyla(at)tyoplus.fi

Karleby

Nikula Joonas

Läkare som specialiserar sig inom företagshälsovård

Tfn 06 828 7360

E-post: joonas.nikula(at)tyoplus.fi

Karleby

, Kannus

Niskala Leena

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: leena.niskala(at)tyoplus.fi

Kannus

Niva Markku

Läkare som specialiserar sig inom företagshälsovård

Tfn 06 828 7360

E-post: markku.niva(at)tyoplus.fi

Karleby

, Kannus

Nygren Maria

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8155

E-post: maria.nygren(at)tyoplus.fi

Karleby

Nygård Karoliina

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8162

E-post: karoliina.nygard(at)tyoplus.fi

Karleby

Nygård Matts-Erik

Läkare på sjukvårdsmottagningen

Tfn 06 828 7361

E-post: matts-erik.nygard(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Nyman Janica

Företagshälsovårdare

Tfn 040 147 8912

E-post: janica.nyman(at)tyoplus.fi

Nykarleby

Ojanperä Hanna

Enhetschef

Tfn 040 488 2879

E-post: hanna.ojanpera(at)tyoplus.fi

Jakobstad

, Nykarleby

Ollila Jaana

Företagspsykolog

Tfn 06 828 7360

E-post: jaana.ollila(at)tyoplus.fi

Karleby

Orava Päivi

Företagshälsovårdare

Tfn 040 804 4302

E-post: paivi.orava(at)tyoplus.fi

Toholampi

Paananen Anna

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8072

E-post: anna.paananen(at)tyoplus.fi

Port Tower

Paloneva Outi

Ledande läkare

Tfn 06 828 7360

E-post: outi.paloneva(at)tyoplus.fi

Karleby

Partanen Kaisa

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 8165

E-post: kaisa.partanen(at)tyoplus.fi

Karleby

Pekkarinen Kirsti

Företagspsykolog

Tfn 06 828 7360

E-post: kirsti.pekkarinen(at)tyoplus.fi

Karleby

Peltola Sirpa

Enhetschef

Tfn 040 804 5304

E-post: sirpa.peltola(at)tyoplus.fi

Tunkkari

, Perho, Kannus, Toholampi, Terjärv, Kronoby

Pesola Pasi

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 725 3232

E-post: pasi.pesola(at)tyoplus.fi

Tunkkari

, Terjärv

Ranta-Ylitalo Tanja

Företagshälsovårdare

Tfn 040 806 5450

E-post: tanja.ranta-ylitalo(at)tyoplus.fi

Karleby

Rintala Heidi

Servicedirektör

Tfn 040 806 8158

E-post: heidi.rintala(at)tyoplus.fi

Karleby

Rissanen Riina

Företagsläkare

Tfn 06 828 7361

E-post: riina.rissanen(at)tyoplus.fi

Karleby

Siermala Josefin

Företagshälsovårdare, familjeledig

Karleby

Siirilä Milla

Företagshälsovårdare

Tfn 040 480 2138

E-post: milla.siirila(at)tyoplus.fi

Kokkola

Sillanpää Eivor

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 040 806 8167

E-post: eivor.sillanpaa(at)tyoplus.fi

Karleby

Sippola Kirsti

Företagsläkare

Tfn 06 828 7360

E-post: kirsti.sippola(at)tyoplus.fi

Karleby

Stenhäll Karin

Sakkunnig inom det sociala området

Tfn 06 828 7361

Karleby

, Jakobstad

Sundström Eva

Bokförare

Tfn 040 660 4687

E-post: eva.sundstrom(at)tyoplus.fi

Karleby

Sydänoja Sirpa

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 147 1085

E-post: sirpa.sydanoja(at)tyoplus.fi

Karleby

Tolonen Kaisa

Hälsovårdare

Tfn 040 806 8455

E-post: kaisa.tolonen(at)tyoplus.fi

Karleby

Toma Karim

Läkare på sjukvårdsmottagningen

Tfn 06 828 7361

Jakobstad

, Tunkkari

Tornikoski Raili

Företagshälsovårdens sekreterare/Dataskyddsansvarig

Tfn 040 806 5402

E-post: raili.tornikoski(at)tyoplus.fi

Karleby

Urpilainen Tarja

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: tarja.urpilainen(at)tyoplus.fi

Karleby

Uusitalo Jouni

Läkare på sjukvårdsmottagningen

Tfn 06 828 7361

Karleby

Vanhakangas Pia

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: pia.vanhakangas(at)tyoplus.fi

Karleby

Vidjeskog Pernilla

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7361

E-post: pernilla.widjeskog(at)tyoplus.fi

Terjärv

, Kronoby

Virkkala Susanna

Företagshälsovårdare

Tfn 06 828 7459

E-post: susanna.virkkala(at)tyoplus.fi

Karleby

Välikangas Anu

Företagshälsovårdare, familjeledig

Toholampi

Välisaari Leila

Företagshälsovårdens sekreterare

Tfn 06 828 7360

E-post: leila.valisaari(at)tyoplus.fi

Port Tower

Witting Henna

Företagsfysioterapeut, familjeledig

Karleby

, Kronoby, Terjärv

Witting-Haldin Christin

Ansvarig företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2863

E-post: christin.witting-haldin(at)tyoplus.fi

Kronoby

Åbacka Mikaela

Företagspsykolog

Tfn 06 828 7361

E-post: mikaela.abacka(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Åkerlund Marika

Företagshälsovårdare

Tfn 040 488 2882

E-post: marika.akerlund(at)tyoplus.fi

Jakobstad

Öhman Frida

Företagsfysioterapeut

Tfn 040 488 2889

E-post: frida.ohman(at)tyoplus.fi

Jakobstad

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning