palvelut yrityksille

Tjänster för företag

Förutom ett brett utbud av företagshälsovårdstjänster erbjuder vi även andra tjänster för att främja företagens allmänna välbefinnande. Vi ordnar bland annat friskvård för arbetsgemenskaper och utbildning i första hjälpen enligt företagets behov.

Aktuellt

Betydelsefull service för ditt företag

Työplus erbjuder ett brett utbud av tjänster inom företagshälsovård och arbetsvälbefinnande. Våra experter betjänar företag för att förbättra och stödja välbefinnandet på arbetsplatsen.

Vi fokuserar på ledning genom information och på att kontinuerligt förbättra våra tjänster i samarbete med kundföretag utifrån deras behov.

Vårt servicenätverk är regionens mest omfattande med många verksamhetsställen, och vi förbättrar även tillgängligheten genom elektroniska betjäningskanaler.

Genom ett äkta och rättvist samspel säkerställer vi ett kvalitativt samarbete och lyckad företagshälsovård.

Information om företagshälsovård

Lagstadgad företags­hälsovård

Uppgörande av avtal för företags­hälsovård

Arbetsplats­undersökning

Verksamhets­plan för företags­hälsovården

Företags­­hälsovårds­­samarbete

Hälso­­undersökningar

Sjukvårdstjänster

Ersättning från Kela

työterveyshuolto

Företagshälsovård för egenföretagare

Företagshälsovården hjälper företagare att ta hand om sin hälsa och arbetsvälmående. Företagshälsovården ger dig verktygen för ett energiskt arbetsliv.

FPA ersätter 50–60 % av kostnaderna för företagshälsovårdstjänster upp till maxbeloppen. För att få direktersättning måste företagaren ha en giltig FöPL-försäkring, samt en giltig utförd arbetsplatsutredning och verksamhetsplan för företagshälsovården. Kunden debiteras endast den överskjutande delen efter FPA:s ersättningarna.

Företagshälsovård för jordbrukare

Lantbruksföretagare mellan 18 och 67 år som är försäkrade enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) och som är jordbrukare, skogsbrukare, fiskare eller renskötare kan ansluta sig till företagshälsovården.

Företagshälsovården stöder lantbrukarens arbetsförmåga, främjar välbefinnandet i arbetet och förebygger risker i arbetet genom gårdsbesök, hälsoundersökningar, handledning och rådgivning. Företagshälsovården hänvisar också till rehabilitering vid behov. Förutom förebyggande företagshälsovård kan du också få företagshälsobaserad sjukvård. Vårt företagshälsovårdsteam för lantbrukare känner till lantbrukets särdrag. 

FPA ersätter upp till 50–60 % av kostnaderna för lantbrukarens företagshälsovårdstjänster, upp till den maximala ersättningsnivån. Direkt ersättning till lantbrukare förutsätter en giltig LFöPL-försäkring samt ett giltigt utfört gårdsbesök och en giltig åtgärdsplan. Endast den överskjutande delen efter FPA-ersättningarna debiteras kunden.

När ett avtal om företagshälsovård har undertecknats registrerar företagshälsovårdaren den nya kunden i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) applikation för gårdsbesök. Denna information överförs till LPA:s faktureringssystem och kunden får 20% rabatt på OFLA-försäkringspremien, förutsatt att gårdsbesöket har utförts enligt överenskommelse.

LPA:s företagshälsovårdsapp fungerar som ett gemensamt verktyg mellan lantbrukare och företagshälsovården för att genomföra en undersökning av och utveckla arbetsförhållandena. Appen är kostnadsfri för företagshälsovårdskunder och tar hänsyn till lantbrukets särdrag.

Referenser

Tjänster

Työplus erbjuder ett brett utbud av tjänster för arbetsgemenskaper, såsom gruppverksamheter, friskvård för arbetsgemenskaper  och utbildning i första hjälpen.

Gruppverksamheter

Vi anordnar både skräddarsydda grupp­verksamheter och grupp­handledning för företag för att förbättra de anställdas väl­befinnande på jobbet och upprätt­hålla deras arbets­förmåga.

TYHY-palvelut

Friskvård för arbetsgemenskaper

Vi erbjuder uppfriskande friskvårds­tjänster för arbets­gemenskaper. Vi planerar och genomför en friskvårds­­dag som är anpassad för ditt företag.

EA-koulutukset

Utbildningar i första hjälpen

Vi anordnar öppna och företags­anpassade kurser i första hjälpen åt våra kunder, så att de får kunskap och mod att hantera oväntade nödsituationer.

YritysPlus

YritysPlus-tjänsten är en säker och lättanvänd kanal för utbyte av information och  smidig kommunikation mellan företagshälsovården och kundföretaget.

Vår YritysPlus-tjänst omfattar

 • enkel kontakt med företagets egen företagshälsovårdare
 • aktuella uppgifter om personal och anställningsförhållanden
 • snabb tillgång till företagets egna företagshälsovårdsregister
 • granskning av fakturaspecifikationer.

Hur blir man kund?

Högklassig företagshälsovård är en lönsam investering för ditt företag. Vi betjänar redan 1 600 företag, 1 000 företagare och lantbrukare samt 27 000 privatkunder från olika branscher i Karleby-, Jakobstads-, Lesti- och Perhonjokilaakso regionerna.

Begär en offert för företagshälsovård genom att fylla i formuläret, så kontaktar vi dig!

Du kan också kontakta enhetschefen i ditt område direkt:

Johanna Kronqvist

Johanna Kronqvist

Enhetschef
Karleby, Port Tower
Hanna Ojanperä

Hanna Ojanperä

Enhetschef
Jakobstad, Nykarleby
Sirpa Peltola

Sirpa Peltola

Enhetschef
Toholampi, Kronoby, Terjärv, Tunkkari, Perho, Kannus

Offertbegäran

  Fält markerade med en asterisk * är obligatoriska

  Information om företaget

  Anställda *

  Kontaktuppgifter *
  Övrigt

  Vilket verksamhetsställe föredras?*

  © 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media