Privatmottagning

Vårt serviceutbud har utvidgats att omfatta självbetalande privatpersoner. Våra tjänster riktas i huvudsak till den förvärvsarbetande vuxenbefolkningen.

Privata klienter har möjlighet att få FPA:s direktersättning vid utnyttjandet av servicen. En avgift för kontorsarbete på 16 € tillkommer på alla våra mottagningspriser.

Boka tid på nätet eller genom att ringa till vår tidsbeställning 06 828 7361

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning