Aktuellt

Här hittar du de senaste nyheterna och aktuella ärenden från Työplus. Du kan också bekanta dig med artiklar gällande våra tjänster.

Tillbaka

7 december, 2023

Välkommen till vår nya webbplats!

Vår webbplats visuella utseende utgår från det nya varumärket för Työplus. Vår förnyade logo representerar det traditionella plustecknet för Työplus, korset i Finlands flagga, kärnvärden, samarbete och kontinuum. Vår blåa färg signalerar trygghet, lugn, stabilitet och finskhet. Det nya utseendet har byggts upp av vår marknadsföringskoordinator Fanny Indola.  

I centrum för förnyandet av webbsidorna har varit kundorientering och tillgänglighet. Samtidigt har vi velat satsa särskilt på våra nya sidors layout och illustrering. 

Våra webbsidor är användarstyrda och allt mångsidigare. Vi har uppdaterat sidornas innehåll samt sidornas struktur i en nyare och tydligare form. Därtill har vi fäst uppmärksamhet vid sidornas användbarhet och informationens sökbarhet. Vi har särskilt beaktat en smidig mobilanvändning av sidorna.  

Marknadsföringsbyrå Ab Wikström Media Oy har varit kompanjon i förnyandet av Työplus webbsidor.

Uudet kotisivut
© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media