Työterveyspalvelut

Terveys­­tarkastukset

Terveystarkastukset mahdollistavat työyhteisön terveydentilan aktiivisen seurannan. Tavoitteena on terveydentilan arviointi sekä työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavien tekijöiden varhainen tunnistaminen ja näihin vaikuttaminen.

Terveystarkastukset ovat keskeinen osa työterveyspalveluiden ennaltaehkäisevää toimintaa. Terveystarkastukset jaotellaan lakisääteisiin ja muihin terveystarkastuksiin.

Lakisääteiset terveystarkastukset perustuvat työterveyshuollon lainsäädäntöön ja asetuksiin, ja niiden tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä työaltisteiden haitallisia vaikutuksia työkykyyn ja terveyteen. Lakisääteisten terveystarkastusten sisältö määräytyy työpaikan työn altisteiden ja kuormitustekijöiden perusteella.

Osana terveystarkastusta hyödynnämme sähköistä eTerveys-kyselyä. Tulosten perusteella kohonneessa tai korkeassa terveysriskissä oleville työntekijöille toteutetaan kohdennettuja toimenpiteitä ja laaditaan henkilökohtainen työhyvinvointisuunnitelma.

Tarvittaessa työntekijä ohjataan työterveyslääkärille, -psykologille, työfysioterapeutille tai muulle työterveyshuollon asiantuntijalle.

Terveystarkastusten hyödyt:

  • eTerveys-kysely analysoi työntekijän terveyttä ja voimavaroja sekä antaa tärkeää tietoa hänen terveydestään
  • mahdollisiin terveysriskeihin ja työkykyongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa
  • tarjoaa ratkaisuja työkyvyn parantamiseksi
  • työhyvinvoinnin seuranta auttaa työntekijää voimaan paremmin.

Varaa aika verkkoajanvarauksen kautta tai soita ajanvaraukseen

Verinäytteenotto Työplus Kokkola Mariankadun toimipisteessä

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media