Työterveyspalvelut

Työ­­­fysio­terapeutin suora­­vastaanotto

Työfysioterapeutin suoravastaanotto on tarkoitettu ensisijaisesti akuuttien tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitoon.

Suoravastaanotolle voit hakeutua ilman lähetettä, kun palvelusta on sovittu työnantajan kanssa. Suoravastaanoton tavoite on mahdollistaa nopea hoitoon pääsy, ehkäistä kivun ja työkyvyttömyyden pitkittyminen sekä varmistaa työntekijän aikainen ja turvallinen työhön paluu.

Suoravastaanotolla työfysioterapeutti tekee perusteellisen oirekartoituksen ja kliinisen tutkimuksen. Sen pohjalta arvioidaan jatkohoidon tarve ja annetaan yksilöllisiä ohjeita omahoitoon ja kivunlievitykseen. Lisäksi työfysioterapeutti rohkaisee aktiivisuuteen, laatii suunnitelman toiminta- ja työkyvyn edistämiseksi sekä antaa ergonomiaohjausta.

Tarvittaessa asiakas ohjataan lääkärin vastaanotolle ja voidaan myös sopia seurantakäynneistä sekä tarjota työkykyä edistävää ohjausta työpaikalla. Työfysioterapeutti voi tarvittaessa myöntää sairauslomaa 1–5 päivää.

Työfysioterapeutin suoravastaanoton hyödyt:

  • aktiivisuuteen rohkaiseminen vähentää kipuun ja liikkumiseen liittyviä pelkoja
  • ehkäisee kivun ja oireiden pitkittymistä
  • kuntoutustoimet ja paraneminen käynnistyvät nopeasti
  • lyhentää sairauspoissaoloja ja toimintakyvyn alenemaa, työhön paluu nopeutuu
  • tarve jatkotutkimuksille vähenee.

Työfysioterapeutin suoravastaanotosta on sovittava asiakasyrityksen kanssa, ja se on kirjattava työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Varaa aika verkossa tai soita ajanvaraukseen

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media