Företags­hälsovårdens tjänster

Hälso­undersökningar

Regelbundna hälsoundersökningar möjliggör ett förebyggande verksamhetssätt och en aktiv uppföljning av hälsotillståndet i arbetsgemenskapen. Syftet är att bedöma hälsotillståndet och i ett tidigt skede identifiera och åtgärda faktorer som hotar välbefinnandet och arbetsförmågan.

Hälsoundersökningar är en viktig del av företagshälsovårdens förebyggande arbete, och delas in i lagstadgade och icke lagstadgade hälsokontroller.

Lagstadgad hälsoundersökning baseras på lagar och förordningar om arbetshälsa och syftar till att identifiera och förebygga negativa effekter av exponering av riskfaktorer gällande arbetsförmåga och hälsa. Innehållet i den lagstadgade hälsokontrollen bestäms utifrån yrkesrelaterade exponerings- och belastningsfaktorer.

Som en del av hälsoundersökningen använder vi det elektroniska eTerveys-frågeformuläret. Utifrån resultaten vidtas specifika åtgärder för anställda med hög eller förhöjd hälsorisk, och en personlig hälsoplan upprättas.

Vid behov hänvisas arbetstagaren till en företagshälsovårdsläkare, företagspsykolog, företagsfysioterapeut eller annan expert inom företagshälsovården.

Fördelarna med hälsoundersökningar:

  • frågeformuläret analyserar en arbetstagares hälsa och resurser och ger viktig information om deras hälsotillstånd
  • möjliggör tidiga insatser för att hantera potentiella hälsorisker och problem med arbetsförmågan
  • erbjuder lösningar för att förbättra arbetsförmågan
  • en uppföljning av välbefinnandet på jobbet hjälper arbetstagarna att må bättre.
Boka tid via tidsbokning på nätet eller ring

Blodprovstagning på Työplus kontor i Karleby på Mariegatan

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media