Företags­hälsovårdens tjänster

Företags­fysioterapeutens direktmottagning

Företagsfysioterapeutens direktmottagning är främst till för behandling av akuta problem i stöd- och rörelseorganen.

Du kan söka dig till direktmottagningen utan remiss om du har kommit överens om tjänsten med din arbetsgivare. Syftet med direktmottagningen är att du ska kunna få vård snabbt, förhindra långvarig smärta och invaliditet samt kunna återgå till arbetet tidigt och säkert.

Under en direkt konsultation gör företagsfysioterapeuten en grundlig symtombedömning och klinisk undersökning. På basen av detta bedöms behovet av ytterligare behandling och du får individuella instruktioner för egenvård och smärtlindring. Företagsfysioterapeuten uppmuntrar också till aktivitet, upprättar en plan för att främja funktions- och arbetsförmåga och ger ergonomisk vägledning.

Vid behov hänvisas kunden till en läkarmottagning och uppföljningsbesök kan också bokas, liksom arbetsplatsrådgivning för att främja arbetsförmågan. Vid behov kan företagsfysioterapeuten bevilja sjukledighet i 1–5 dagar.

Fördelarna med företagsfysioterapeutens direktmottagning:

  • uppmuntran till aktivitet minskar rädslor förknippade med smärta och rörelse
  • förhindrar förlängning av smärta och symtom
  • rehabilitering och återhämtning startar snabbt
  • minskar sjukfrånvaro och invaliditet, påskyndar återgång till arbetet
  • behovet av ytterligare undersökningar minskar.

Företagsfysioterapeutens direktmottagningstjänster måste godkännas av kundföretaget och antecknas i företagshälsovårdens verksamhetsplan.

Boka tid på nätet eller ring

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media