Referenser

Tillbaka

Knäprotesoperationen räddade brandmanskarriären

Polvien tekonivelleikkauksella jatkoa palomiesuralle
"Ett stort tack för min återhämtning går till sjukhuset som opererade mig och till Työplus."

Jag fick höra att det inte finns några knäprotesopererade brandmän i Finland som arbetar som rökdykare. Jag sa till honom att jag skulle bli den första”, skrattar Mika Aro, 56, brandman i Karleby, när han tänker tillbaka på sitt samtal med vårdpersonalen innan operationen vid Ledprotessjukhuset i Tammerfors.

Aro, som har lidit av artros i båda knäna i flera år, säger att beslutet att genomgå en operation inte var lätt för en brandman i arbetsför ålder.

“Några av läkarna och sjukskötarna sa att jag efter operationen aldrig skulle kunna krypa eller sitta på huk igen. Jag försökte förlänga operationen så länge som möjligt och hantera smärtan och de olika rörelsebegränsningarna som orsakades av slitaget på knälederna”, beklagar han.

Under våren 2017 försämrades Aros tillstånd. Den gnagande smärtan hindrade honom till slut från att göra några som helst extrema rörelser eller rörelser i sidled, och till och med att lyfta foten på kopplingen i bilen blev svårt.

“Röntgenbilder av mina knän visade att situationen hade försämrats till den grad att benen i mitt knä redan mötte varandra.”

De knäledsinjektioner som tidigare rekommenderats av företagsläkaren kunde därför inte längre ges. När operation var det enda alternativ som återstod ville Aro att båda knäna skulle opereras under en och samma operation.

“Operationen skedde klockan åtta på morgonen och fem på eftermiddagen ställde sköterskorna fram Eva-gångbordet framför mig och sa åt mig att resa mig upp”, minns han med ett leende.

Brandmannen Mika Aro återhämtade sig fullständigt efter två knäprotesoperationer som utfördes samtidigt. Några av läkarna och sjukskötarna befarade att han efter operationen aldrig skulle kunna krypa eller sitta på huk igen.

Aro var mycket motiverad inför rehabiliteringen och köpte en motionscykel efter att ha lämnat sjukhuset och började cykla på den varje dag under sex månader. Den första dagen klarade han inte av att trampa en enda gång.

“Jag hade inställningen att om jag var öm dagen efter ett träningspass skulle jag ta det lugnare nästa gång. Men jag såg alltid till att jag gjorde något varje dag. Så småningom började mina ben böjas mer och mer.”

Under rehabiliteringen träffade Aro regelbundet en företagsfysioterapeut.

“Hon såg till att rörelsemönstren var korrekta, så att träningen blev så effektiv som möjligt”, säger Aro.

Det har gått drygt ett år sedan Aros knäprotesoperation. Aro kan nu göra rörelser som han inte har kunnat göra under de senaste 10 åren. I ett cykeltest för brandmän efter operationen säger Aro att han trampade bättre än någonsin tidigare i sin testhistoria.

“Nu kan jag springa, åka skidor, huka mig och sitta på huk– allt det som jag aldrig skulle kunna göra igen, säger han glatt och säger att hans återhämtning blev möjlig tack vare operationssjukhuset och den skickliga och stödjande personalen vid Työplus.”

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media