Företags­hälsovårdens tjänster

Företagsfysioterapi

Företagsfysioterapeuten är specialiserad på arbetshälsa, ergonomi och främjande av fysisk aktivitet och arbetsförmåga.

Vid individuella konsultationer undersöker och bedömer företagsfysioterapeuten den fysiska kapaciteten ur ett arbetsperspektiv och utför vid behov test av funktionsförmågan i stöd- och rörelseorganen. 

Företagsfysioterapeuten ger ergonomisk vägledning och råd om arbetsställningar, arbetsmetoder och möjligheter att anpassa arbetet.

Företagsfysioterapeuten deltar aktivt i företagssamarbete, arbetsplatsundersökningar och aktivitetsplanering, samt i utveckling och planering av åtgärder för att främja välbefinnande på arbetsplatsen.

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media