Företags­hälsovårdens tjänster

Tjänster för psykiskt välbefinnande

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro och arbetsrelaterade problem. Vi erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att stödja psykiskt välbefinnande för våra företagshälsovårdskunder.

Hos oss kan du få hjälp snabbt. Våra företagspsykologer och företagshälsovårdare som är utbildade i psykiskt välmående och korttidsterapi, erbjuder tjänster för psykiskt välbefinnande med låg tröskel.

Till en företagshälsovårdare kan du gå när du befinner dig i olika krissituationer i livet, när du lider av sömnproblem eller depressions-, utmattnings- och stressymptom

Du kan träffa vår psykiatriska sjukskötare för bland annat beroende- och missbruksproblem.

Våra tjänster för psykiskt välbefinnande:

  • besök till psykiatrisk sjukskötare
  • besök till företagspsykolog
  • arbetshandledning
  • korttidsterapi
  • sömnrådgivning och behandling av sömnlöshet
  • handledning för avslappning
  • mental träning
  • psykiatrisk konsultation via distansmottagning
  • utvärderingar av psykoterapi.

Vid behov kan företagshälsovårdaren skriva en kort sjukskrivning, konsultera en företagshälsovårdsläkare, vid behov hänvisa till en företagspsykolog eller till t.ex. sömnhandledning.

Vi erbjuder tjänster för psykiskt välbefinnande utan remiss och akuttider finns tillgängliga varje vecka. Besöket kan också ske via videolänk.

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media