Företags­hälsovårdens tjänster

Mätningar och tester

Vid Työplus utförs mätningar och tester som InBody-kroppssammansättningsmätning, Mätning för Kroppens Konditionsindex och Livtec-välbefinnandeanalys.

InBody-mätning av kroppssammansättningen

InBody-mätningen ger omfattande och detaljerad information om din kroppssammansättning. Med hjälp av  InBody  kan du följa med förändringar i kroppssammansättningen, vilket är mycket motiverande för en livsstilsförändring!

Mätresultaten innehåller följande information:

 • kroppsvätskor och vätskebalans
 • kroppens muskelmassa och dess fördelning (armar, ben, bål).
 • kroppsfettmassa och fettprocent
 • nivå av visceralt fett (en uppskattning av fettet runt de inre organen)
 • rekommenderad vikt (muskel- och fettmassa i kilogram)
 • basal ämnesomsättning (i kilokalorier)
 • kroppsmasseindex (BMI)
 • InBody-poäng (poängsättning enligt kroppsfett och muskelmassa).

Pris:

11,00 euro/person. Utöver detta debiteras tid för att förbereda undersökningen, analysera resultaten och ge feedback enligt företagshälsovårdarens timavgift.

Boka tid genom att ringa


Kroppens konditionsindex

Skulle du vilja ta reda på hur vältränad din kropp är utan att behöva svettas? Hos oss är det möjligt!

Mätningen omfattar:

 • InBody-mätning av kroppssammansättningen
 • mätning av uthålligheten med hjälp av Polars konditionstest
 • mätning av gripkraften
 • feedback.

Pris:

93,50 €/person

Boka en tid via din företagshälsovårdare eller ring


Livtec-välbefinnandeanalys

Säkerställ välbefinnandet hos din personal med Livtec-välbefinnandeanalys!

Livtec-välbefinnandeanalys möjliggör identifiering av  hälsoriskfaktorer och belastning i arbetet, och hjälper till att  bedöma om resurserna och återhämtningen är tillräckliga.

Fördelarna med Livtec-välbefinnandeanalys:

 • stödjer arbetsgemenskapens välbefinnande
 • bidrar till att minska sjukfrånvaron
 • ökar arbetseffektiviteten och minskar stress
 • hjälper företaget  investera i välmående på ett ändamålsenligt sätt
 • uppmuntrar de anställda att röra på sig
 • minskar risken för nedsatt arbetsförmåga.

Livtec-välbefinnandeanalys innefattar:

 • mätning av hjärtfrekvensvariation 
 • omfattande analysrapport
 • vid behov rapporter på gruppnivå
 • rekommendationer för vidare åtgärder
 • ett individuellt feedback-samtal med en expert och en plan för att förbättra det egna välbefinnandet.

Vem behöver välbefinnandeanalys?

 • passar som en del av projekt för att stödja goda levnadsvanor för hela personalen
 • som en del av arbetstagarnas hälsoundersökning för:
  • skiftarbetare
  • personer med fysiskt krävande arbete
  • förmän och ledningsgrupper
  • arbetstagare med researbete.

Pris:

118 euro/person. Utöver detta debiteras tid för att förbereda undersökningen, analysera resultaten och ge feedback enligt företagsfysioterapeutens timavgift.

Boka en tid genom att kontakta företagshälsovårdens kontaktperson eller genom att ringa tidsbokningen

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media