Företags­hälsovårdens tjänster

Företags­hälsovårdens socialarbetare

Företagshälsovårdens socialarbetare behövs vanligtvis vid långtidssjukskrivning eller återkommande frånvaro, när det behövs lösningar för att återgå till eller fortsätta arbeta.

Om det finns farhågor om en arbetstagares arbetsförmåga bör chefen kontakta företagets egen företagshälsovårdare för att reda ut situationen. Företagshälsovårdaren kan även konsultera en expert inom det sociala området.

Fördelar för den anställda:

  • alternativ för att återgå till arbetet
  • information om olika möjligheter
  • praktisk hjälp med att sköta ärenden
  • utredning av möjligheter försörjning
  • uppföljning och stöd.

Fördelar för arbetsgivaren:

  • mindre sjukfrånvaro
  • risken för arbetsoförmåga minskar
  • möjligheter till att stödja den partiellt arbetsförmögna arbetstagare
  • mer information om yrkesinriktad rehabilitering
  • ett mer mångsidigt samarbete med företagshälsovården.
Kontakta din egen företagshälsovårdare för att komma i kontakt med företagshälsovårdens socialarbetare.
© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media