Företags­hälsovårdens tjänster

Företagspsykolog

Företagspsykologen jobbar i ett multiprofessionellt företagshälsovårdsteam som expert inom psykisk och social stress. Vi erbjuder ett brett utbud av psykologtjänster för stöd i arbetslivet.

Vi erbjuder följande tjänster till arbetstagare efter remiss från företagshälsovårdare, företagshälsovårdsläkare eller företagsfysioterapeut:

 • stödbesök vid till exempel olika livskriser, depression, utmattnings- och stressymptom, arbetsrelaterad stress 
 • bedömning av arbetsförmågan, bedömning av den kognitiva förmågan eller en mer omfattande helhetsbedömning av den psykiska arbetsförmågan
 • minnesstudier
 • ADHD-utredningar
 • arbetsvägledande besök för personal och förmän.

Tjänster för arbetsgemenskaper:

 • arbetsplatsundersökningar för att identifiera psykosociala stressfaktorer på arbetsplatsen
 • stöd i samband med psykiskt upprörande händelser
 • arbetshandledning för enskilda personer eller grupper
 • stöd för förmän i utmanande situationer
 • medling i konfliktsituationer med arbetsgivaren
 • föreläsningar
 • kurser för förmän i öppenvårdsrehabilitering.

Boka tid på nätet med en remiss från en företagshälsovårdare eller ring

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media