Referenser

Tillbaka

Toholampi kommun

Toholammin kunta
”Rehabiliteringsmodell för öppenvård minskade personalens sjukfrånvaro."

Toholampi kommun använder Työplus modell för öppenvårdsrehabilitering för att främja arbetstagarnas hälsa och förebygga sjukdomar.

Enligt Jukka Hillukkala, stadsdirektör i Toholampi, kommer öppenvårdsrehabiliteringen att fortsätta i kommunen: “Öppenvårdsrehabiliteringen har haft en klart positiv inverkan på personalens välbefinnande.”

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media