Referenser

Tillbaka

Sargo Oy Ab

”Bekymmersfri företags­hälsovård.”

Barndomsåren spenderade vid havet väckte ett intresse för båtbyggande och båtar hos Petri Wikström, produktionschef på Sargo Oy Ab. Petri är utbildad till finsnickare och båtbyggnadsingenjör, något som han snart jobbat i 30 år som.

Sargo har varit verksamt ända sedan 1967. Sargobåtarna tillverkas vid den österbottniska kusten där tyngdpunkten ligger på fritids- och yrkesbåtar.

Ihärdighet, händighet, självständighet och uppfinningsrikedom är några av de egenskaper österbottningarna är särskilt kända för. Sjöfart och båtbyggande har varit viktiga näringar i Österbotten i flera århundraden.

2014 lanserades ett helt nytt varumärke, Sargo. Det är ett varumärke som är bättre anpassat till den växande internationella marknaden än sina föregångare. Idag exporteras cirka 90 procent av Sargos produkter till utlandet.

“Vårt samarbete med Työplus inleddes för mer än tio år sedan, 2012, och har sedan dess byggts på. Vi började med de lagstadgade tjänsterna och har sedan dess utökat våra tjänster inom företagshälsovården under årens gång. Työplus enhet ligger nära till, vilket gör det enkelt och snabbt att ta sig dit. Samarbete har fungerat bra och är problemfritt”, säger Wikström.

Sargo utformar tillsammans med Työplus en verksamhetsplan för Sargos företagshälsovård tre år åt gången. Planen uppdateras sedan årligen med smärre finjusteringar. som sedan ses över årligen. Työplus påminner alltid sina kunder om vilka åtgärder som behövs.

“Vi har bra, gemensamma rutiner och saker framskrider i enlighet med den överenskomna årskalendern”, fortsätter Wikström.

Båtindustrin har specifika egenskaper som beaktas i verksamhetsplanen och tillsammans med Työplus ser Sargo över vilka åtgärder som krävs. Till exempel används kemikalier ofta i produktionen av båtarna och därför omfattar företagshälsovården bland annat exponeringsmätningar för att övervaka att fastställda gränsvärden inte överskrids.

“Den företagshälsovård som Työplus erbjuder ger en bekymmersfri vardag för oss.”

Wikström berättar att Työplus tar väl hand om dem och att samarbetet har fungerat smidigt ända sedan det inleddes. Sargo, som har omkring 70 anställda, har behov av många olika hälsotjänster och allt fortskrider smidigt enligt årsplanen.

Enligt Wikström är morgonkliniken en smidig tjänst, exempelvis under influensasäsongen.

Vikten av ett gott samarbete med företagshälsovården är något som Wikström framhåller: “Ett fungerade samarbete inom företagshälsovården är viktigt för oss. Det ger oss sinnesro och gör så att vi kan fokusera på det vi gör. Stödet fungerar och vi kan se till att vår personal mår bra på jobbet och att de får de avtalade arbetshälsovårdstjänsterna.”

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media