Referenser

Tillbaka

Kronos Machinery Oy Ab

”Företags­hälsovården handlar om att förebygga.”

Kronos Machinery Oy Ab är ett anrikt, kronobybaserat företag som verkat i över hundra år.

Företaget har utvecklats mycket genom åren, men maskiner och tillbehör för jordbruks- och skogsindustrin har alltid varit i centrum. I dagslägets sysselsätter Kronos omkring fyrtio personer som aktivt arbetar med att utveckla nästa generation av jordbruks- och skogsmaskiner under vd:n Mathias Lindholms ledning.

Lindholm tycker det är viktigt att deras anställda har tillgång till förebyggande hälsovård där deras fysiska och psykiska välmående beaktas.

”Jag har jobbat på Kronos i fem år nu och under den tiden har vårt samarbete med Työplus fungerat väldigt bra. Vi har ett nära samarbete.”

Työplus och Kronos samarbete sträcker sig cirka femton år tillbaka. Att Työplus har en enhet som ligger i Kronoby och på närliggande orter har gjort företagshälsovården lättillgänglig och underlättat planeringen av företagshälsovården för Kronos.

Lindholm betonar även fördelarna med den långvariga relationen till Työplus personal. Eftersom Kronos och Työplus har samarbetat under en längre tid har de hunnit utveckla en effektiv kommunikation.

För några år sedan valde Kronos att utöka sina tjänster inom företagshälsovården genom att inkludera rehabilitering och företagsfysioterapeutens direktmottagning. Det är två viktiga inslag för att trygga personalens välmående och hälsa.

”Företagshälsovården handlar om att förebygga. Vi vill satsa på vår personal så att de både i morgon och i framtiden känner att de orkar arbeta och har ett bra liv generellt.”

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media