Referenser

Tillbaka

Sjöblom Infra Ab

Sjöblom Infra Oy
"Työplus förstår vårt företags behov."

Suvi Pajunpää, HR-chef på Sjöblom Infra Ab, berättar att företaget samarbetat med Työplus i över tio år. Under denna tid har Sjöbloms personalstyrka mer än fördubblats. Samarbetet inom företagshälsovården har utgjort en viktig del i företagets tillväxt och fortsätter vara betydelsefull även framöver.

Sjöblom är ett familjeägt företag som grundades på 1960-talet. Till företagets huvudsakliga verksamhet hör industritjänster, byggande av infrastruktur, grundnings- och rivningsarbeten, materialtransporter, sanering samt återvinning av trämaterial och biprodukter från industrin. Företaget sysselsätter över 70 personer i Österbotten och Satakunta.

Det har varit viktigt för företaget att så långt som möjligt få företagshälsovårdstjänster, som motsvarar de anställdas behov, från en och samma tjänsteleverantör. Samarbetet med Työplus har gjort detta möjligt.

Työplus utför arbetsplatsutredningar, hälsogranskningar när arbete inleds samt exempelvis lagstadgade inspektioner för Sjöbloms anställda i utsatta arbeten. I företagshälsovårdssamarbetet ingår även influensavaccinationer, omfattande sjukvårdstjänster och företagshälsovårdskonsultationer samt en modell för tidigt stöd och rusmedelsprogram.

“Samarbetet har från första början varit professionellt och vi har fått det stöd vi behöver från Työplus.”

“Företagshälsovården är en mycket viktig hörnsten för att identifiera risker gällande arbetsförmågan samt att stärka välbefinnandet i arbetet”, säger Pajunpää och tillägger: “Vi har även en egen företagshälsovårdare, som vi oftast har kontakt med vilket underlättar och ökar förtroendet i kundrelationen.”

Företagshälsovårdens tjänster ger framför allt en bra grund när det gäller att upprätthålla arbetsförmågan hos Sjöbloms personal, och vid hälsoproblem ger Työplus experter råd och stöd gällande arbetsförmåga. “Samarbetet har varit professionellt från första början, och vi har fått det stöd vi behöver från Työplus”, säger Pajunpää.

Pajunpää uppskattar särskilt det smidiga samarbetet och tjänsternas lättillgänglighet. Mottagnings- och laboratorietjänster erbjuds smidigt på olika platser, och de elektroniska OmaPlus- och YritysPlus-tjänsterna gör det ännu lättare för arbetstagare och arbetsgivare att sköta ärenden.

Hon anser också att Työplus håller sina kundföretag väl informerade om sitt tjänsteutbud och ger ett mervärde genom till exempel nyhetsbrev och evenemang: “Jag uppskattade eftermiddagen som Työplus ordnade för sina kundföretag där det behandlades olika möjligheter att stödja personalens arbetsförmåga och vilka tjänster som finns för att förbättra välbefinnandet i arbetet, såsom gruppaktiviteter.”

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media