Referenser

Tillbaka

Jordbyggnad B. Dahlbacka Ab

Maanrakennus B. Dahlbacka Oy
"Snabb tillgång till vård. Professionell och heltäckande service."

Michael Prest, administrationschef för Jordbyggnad B. Dahlbacka Ab, har varit nöjd med samarbetet med Työplus, som inleddes redan 2001. På den tiden var Työplus en del av Karleby hälsocentral.

Långsiktigt samarbete inom företagshälsovård är en integrerad del av företagets verksamhetsplanering.

Jordbyggnad B. Dahlbacka Ab grundades 1963 och sysselsätter cirka 30 personer med huvudkontor i Karleby och ett filial i Vanda. Förutom jord- och vattenanläggningsarbeten omfattar företagets verksamhet rörunderfartstjänster. Det är också det enda företaget i Finland som erbjuder grävningstjänster med grävsug.

Med Työplus utarbetas verksamhetsplaner, genomförs arbetsplatsutredningar och sjukfrånvaro följs upp. Dessutom genomförs arbetsvälmåendenekäter vart tredje år. En modell för tidigt stöd har gjorts för företaget och stödåtgärder vid missbruk finns också redo ifall behov skulle uppstå. Arbetstagarna får snabbt den vård de behöver när sjukdom eller arbetsergonomiska problem uppstår.

“Vi har haft enbart goda erfarenheter av trepartssamtal”, berättar Prest.

Prest betonar det flexibla samarbetet med Työplus. Han uppskattar även den snabba tillgången till behandling och den professionella och varierade servicen.

“Professionalismen vid Työplus återspeglas i till exempel deras förmåga att ställa de rätta frågorna som hjälper oss förstå särdragen och behoven inom vår bransch”

Företagshälsovården skräddarsys enligt företagets behov, och eftersom arbetet är säsongsbetonat är det viktigt att hälsokontroller och andra tjänster kan ordnas vid lämpliga tidpunkter.

Nödvändiga vaccinationer, såsom fästingvaccin och hepatit A- och B-vaccin, sköts smidigt via Työplus, vilket är särskilt viktigt när man utför avloppsrenoveringar och arbetar i terrängområden med fästingar.

Företagshälsovården är ett viktigt stöd för företaget och dess anställda. Snabb tillgång till behandling, bra öppettider och en professionell service är en viktig del av företagets dagliga liv. Företaget har också använt sig av de webbaserade tjänsterna, YritysPlus och OmaPlus, där de anställda på ett smidigt sätt kan boka tid när de behöver det.

“Dessutom har vi anställda över hela Finland, och tack vare Työplus avtalspartner är företagshälsovårdstjänsterna tillgängliga även för dem”, tillägger Prest.

Ett välfungerande företagshälsovårdssamarbete med Työplus stöder ett smidigt arbete hos Jordbyggnad B. Dahlbacka Ab. Företaget kan lita på att de anställda snabbt och effektivt får vård ifall de blir sjuka eller arbetsoförmögna.

“Med hjälp av företagshälsovårdstjänster förbereder vi oss även för framtiden”, sammanfattar Prest.

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media