Referenser

Tillbaka

Karleby stad

Kokkolan kaupunki

“Man måste satsa på att upprätthålla arbetstagarens hälsa redan från början av karriären”, säger Klaus Kangas, förman vid Karleby stads byggnadstekniska centrum. “När faktorer som försämrar arbetet redan har utvecklats, finns det inte på samma sätt verktyg för att korrigera situationen”, säger Klaus Kangas, förman vid Karleby stads fastighetsförvaltning.

I samarbete med Työplus utvecklades en ett år lång öppenvårdsrehabiliteringsmodell, där de anställda varje månad erbjöds teoretiska utbildningsdagar gällande främjande av välbefinnande på arbetet och motionsförmåner i samarbete med gym.

© 2024 Työplus Yhtiöt Oy Web design: Wikström Media